นราธิวาส – ปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย หวังกระชับความสัมพันธ์อันดี และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

0
152


.
วานนี้ มีแถลงข่าวโครงการปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย ในบรรยากาศสุดอบอุ่นใต้ต้นไม้ บริเวณตรงข้ามด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก โดยนำกีฬามาเป็นสื่อ ภายใต้ความร่วมมือของสองประเทศ โดยนายวิเซษฐ์ ไทยทองนุ่ม ผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนายกสมาคมการกีฬาแห่ง จ.นราธิวาส ซึ่งมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส มาร่วมเป็นประธานเปิดพิธี รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะนราธิวาส และผู้ใหญ่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติ


.
โครงการฯ ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่ 10 และส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองน่าท่องเที่ยวที่เชิญชวนให้มาเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนราธิวาส ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นายวิเซษฐ์ ไทยทองนุ่ม ผู้แทนกองทุนกล่าวว่า นราธิวาสมีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถเป็นโมเดลเมืองกีฬา พร้อมสนับสนุนผลักดันผ่านสามคมการกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสต่อไป
.
ในส่วนเส้นทางการปั่นในครั้งนี้ เริ่มต้น อ.สุไหงโกลก ไปยังด่านบูเกะตาเข้าสู่อำเภอยือลี รัฐกลันตัน ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และพักตามอัธยาศัยที่ตลาดยือลี รวมระยะทางการปั่นไปกลับทั้งสิ้น 96 กิโลเมตร
.
นายวิเซษฐ์ ไทยทองนุ่ม ผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนายกสมาคมการกีฬาแห่ง จ.นราธิวาสจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายพร้อมเปิดบ้าน และสร้างความมั่นใจในการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยว ได้กลับมาชื่นชมบรรยากาศ และสิ่งสวยงามที่พร้อมให้มวลชนมาเยี่ยม สร้างมิตรไมตรีที่ผู้คนพร้อมต้อนรับนักปั่นเกือบ 2000 ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
.
เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคล ถือเป็นการแสดงออกความจงรักภักดี และสร้างมิตรภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยงภายในจังหวัดนราธิวาส มีการตอบรับจากนักปั่นหลากหลายจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชน เชิญชวนให้มาเป้นเจ้าภาพที่ดีในการเป็นเจ้าบ้าน ถายความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ที่สำคัญกองทุนการกีฬาแห่ง
.
NSDF ร่วมสมาคมกีฬานราธิวาส และเครือข่าย แถลง โครงการปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย นั่กปั่นกว่า 2000 คน ทั่วไทยเข้าร่วม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองชายแดน กระชับความร่วมมือสองประเทศอย่างแน่นแฟ้น ทั้งนี้สามารถนำกีฬาสู่การส่งเสริมหลากหลายมิติ อาทิ กีฬานานาชาติ กีฬามหาวิทยาลัยระหว่างประเทศ แผนเบื้องต้นทำอย่างไรให้นราธิวาส ให้กลายมาเป็นศูนย์กีฬานานาชาติ และขับเคลื่อนกีฬาชายหาดและทางน้ำด้วย รวมถึงกัฬาเฉพาะของกลุ่มมุสลิมที่จะเปิดเวทีสู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส