ปัตตานี-รองผู้ว่าฯ ร่วมลงนาม (MOU) “พาน้องกลับมาเรียน ” ระดับจังหวัด การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

0
260
ปัตตานี-รองผู้ว่าฯ ร่วมลงนาม (MOU)
ปัตตานี-รองผู้ว่าฯ ร่วมลงนาม (MOU) "พาน้องกลับมาเรียน " ระดับจังหวัด การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

ปัตตานี-รองผู้ว่าฯ ร่วมลงนาม (MOU) “พาน้องกลับมาเรียน ” ระดับจังหวัด การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 กค 65) เวลา 13.30 น. ที่ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK PARK PATTNI ) ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน ” ระดับจังหวัด ระหว่าง จังหวัดปัตตานี กับ หน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย จำนวน 20 หน่วยงาน เพื่อแสดงถึงเจตนารมย์และความตั้งใจจริงในการดำเนินการการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดปัตตานี โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย จำนวน 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. จังหวัดปัตตานี

 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

 3. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

 4. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี

 5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

 7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

 8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

 9. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

 10. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 11. สำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดปัตตานี

 12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1,2,และ3

 13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

 14. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี

 15. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

 16. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

 17. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี

 18. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 40 จังหวัดปัตตานี                     

ต่อจากนั้น ภายหลังลงนาม (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯเสร็จ รองผู้ว่าฯปัตตานี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดปัตตานีเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯดังกล่าวต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้