“เดอะมอลล์กรุ้ป” จับมือกลุ่ม สมาร์ท เทคโนฟาร์ม เล็งขยายตลาด เชื่อมธุรกิจชายแดน สู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

0
480


20 กค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงปัตตานี จัดประชุมเครือข่าย เป็นกลุ่ม “สมาร์ทเทคโนฟาร์ม”ส่งเสริมผลักดันโดยผบ.ฉก.ปัตตานี มีนายพันธ์ศักดิ์ คุ้มครองพันธ์ตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคม ,กลุ่มเกษตร smart farm ปัตตานี นราธิวาส สื่อมวลชน ศอ.บต. ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาพันธ์สถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จชต.เข้าร่วม
ซึ่งครั้งนี้กลุ่มผู้บริหาร THE MALL GROUP, ได้เปิดโอกาสให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จชต. ขับเคลื่อนสินค้าไปสู่การขยายด้านการตลาด และเปิดโอกาสให้สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นต่างๆเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นที่ยอมรับจากภาคเอกชน สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและต่อยอดทางธุรกิจตอบโจทย์ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ผลิตและจำหน่ายให้กับตลาดโดยตรง เพื่อความมั่งคงยั่งยืน


คุณสุภานันท์ เพ็ชรมาศ ผจก ทั่วไป บริหารสินค้า Gourmet Fresh เปิดเผยว่า ถือว่าเกินความคาดหวังเลยทีเดียว ในนามของโกเม่ มาร์เก็ตรู้สึกประทับใจอย่างมากกับการมาปัตตานีครั้งแรกได้ลงพื้นที่ ดูแหล่งผลิตผลเกษตร ลูกหยี ส้มโอปูโก ข้าวเกรียบปลา เห็นแล้วว่าที่นี่มีสินค้าดีดีเยอะเลย และเราได้สินค้านำไปวางขายมากขึ้นแน่นอน สิ่งที่ได้อีกคือการต้อนรับที่ดีมาก จากพี่น้อง การได้ความเป็นกันเอง
สินค้าผลิตภัณฑ์ ที่เราได้ก็เป็นสินค้าที่ดีมีมาตรฐานทางลูกค้าของโกเม่ และThe Mall Gruop น่าจะได้ต่อยอด สินค้าจำหน่ายอย่างยั่งยืน นำสิ่งดีดีกลับมาสู่คนปัตตานีแน่นอนค่ะ

คุณ อารียา หะยีมะเด็ง จากบริษัทอารียาฮาลาลฟู้ด ผลิต ข้าวเกรียบปลาทอดกรอบ (กรือโป๊ะ) ตรานัสรีน กล่าว่า เราโชคดีมากๆที่ได้เข้ารวมกับของเดอะมอลล์กรุ๊ปและสมาร์ทเทคโนฟาร์มและส่งเสริมทางด้านการตลาดโดยทางเดอะมอลล์ได้มาส่งเสริมให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวันนี้มาที่จังหวัดปัตตานีให้ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายและวันนี้ข้าวเกรียบปลาซีรีน และแบรนด์อื่นๆได้วางขายใน The Mall แล้ว ค่ะ เราคาดหวังว่าจะสร้างความเติบโตในเรื่องการสร้างศูนย์กลางตลาดฮาลาล ที่กรุงเทพฯ ในเดออะมอลล์ ให้คนรู้จัก มีสินค้าเยอะๆ ให้คนรู้จัก เหมือนเช่นเดียวกับให้คนรู้จักเยาวราชที่มีสินค้าจีนของเราก็เหมือนกันเราต้องการให้สินค้าของเราเป็น ซิกเนเจอร์เช่นนั้นเช่นกันค่ะ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี