นราธิวาส -แถลง ฟุตบอลเยาวชน GEN ใหม่ ต้านยาเสพติด” THE YEE FAN CLUB CUP ” คัดนักเตะ ฝีเท้า ดี สู่ความเป็นเลิศ

0
448


ที่ห้องประชุมไร่แอลอง ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนัจมุดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาสหลายสมัย และ ดร.ซาการียา สะอิ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขต 3 นราธิวาส ได้ร่วมแถลงข่าว ” THE YEE FAN CLUB CUP ” ครั้งที่ 1 ฟุตบอลเยาวชน GEN ใหม่ ต้านยาเสพติด


โดยนายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ปัญหานักเรียนนักศึกษาและเยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากการหวนกลับมา สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก ระบาคอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบันเป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติด มากขึ้น เป็นอุปสรรค์สำคัญ ในการพัฒนาประเทศและเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็น เป็นภาระต่อ เป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพอาจจะส่งผลกระทบต่อความมันคงของชาติ งบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้ภายในกรอบครัว ปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัว และอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
ในการนี้ ทางผู้จัด THE YEE FAN CLUB มองเห็นความสำคัญของเยาวชนของพื้นที่ เยาวชนที่จะเป็นพลังของชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GEN ใหม่ ด้านยาเสพติด รุ่นอายุ 17 ปี และ อายุไม่เกิน 25 ปี
” THE YEE FAN CLUB CUP “ครั้งที่ 1 / 2565 ฟุตบอล 7 คนขึ้น ชิงถ้วยและเงินรางวัล ซึ่งมีผู้สนใจลงสมัครแข่งขัน ร่วมแล้ว 163 ทีมจาก 21 ตำบล 1 ชุมชน ในพื้นที่ อ.รือเสาะ บาเจาะ และศรีสาคร จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในในพื้นที่ ร่วมพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล ของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในชุมชน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด . สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้ตระหนัก รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และ สร้างผู้นำเยาวชน GEN ใหม่ ในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเป็นเกราะป้องกันที่ดีเพื่อเยาวชน ที่จะเป็นขุมพลังศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป
ด้านนายนัจมุดีน อูมา อดีต ส.ส.หลายสมัยจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ” THE YEE FAN CLUB CUP “
ครั้งที่ 1 / 2565 อนึ่ง จะเริ่มการแข่งขัน ในวันที่ 23 ก.ค.2565 เป็นต้นไป เพื่อหาผู้ชนะและเป็นตัวแทนแต่ละ ตำบล 21ตำบลเพื่อไปชมการฟุตบอลไทยลีกที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สนาม Imobile Stadium จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นรางวัลและแรงบันดาลใจ ตลอดจนกำลังใจ แก่เยาวชนแดนใต้ คณะฯจะจัดไปเที่ยวชมฟรี นอกจากนี้ยังจะเสริมให้เกิด โครงการ กีฬาอาคาเดมี่ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ให้เกิดอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมนักกีฬาเยาวชน ให้สู่ความเป็นเลิศ และสู่อาชีพได้ในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ`จะแข่งเริ่มวันที่ 23 ก.ค.2565 นี้เป็นต้นไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส