นราธิวาส​- ผู้ว่าฯเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในอำเภอบาเจาะ

0
44

ผู้ว่าฯเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ กำชับหน่วยงานในพื้นที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
ที่บ้านเลขที่ 100 หมู่ 3 อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ


สำหรับการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ มีจำนวน 2 ราย คือ นางแมะสะนิ แมกา อายุ 102 ปี จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยม นางมือเสาะ ดือเระ อายุ 105 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 7 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 2 รายอีกด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้พูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งสอบถามถึงความเป็นอยู่ การดูแลสุขภาพให้อายุยืน และได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปในจังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 79 ราย โดยจังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุที่ถือเป็นปูชนียบุคคล จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นครั้งแรก และดำเนินการต่อเนื่องในอำเภอต่างๆของจังหวัดนราธิวาส ได้ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่ต่างๆแล้ว จำนวน 14 ราย

ข่าว​ แวดาโอะ​ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น