ชายแดนใต้​ หวานไปด้วยความรัก​ ชวนกันสมรส​ในวันวาเลนไทน์​

0
41

วันนี้14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้นำคู่รักจำนวน 5 คู่จดทะเบียนสมรสเนื่องในวัน“วาเลนไทน์”บนเครื่องบินจำลองที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา​  ส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว เปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และชุมชน ให้มีทักษะ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยได้มีกิจกรรมส่งเสริมความรักในด้านต่างๆที่ถูกต้อง เหมาะสม เนื่องในวันแห่งความรัก มีกิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมกีฬามาหารัก กิจกรรมสะพานพิสูจน์รัก กิจกรรมลัดฟ้ามาหารัก กิจกรรมสถานีนี้มีรัก และกิจกรรม Love health ซึ่งสร้างความสุกสนานและความประทับใจแก่ผู้เข้ามาร่วมงาน

และที่​ อ.บันนังสตา จ.ยะลา คึกคัก คู่รักจูงมือจดทะเบียนสมรสในงาน”สะพานรัก สะพานเหล็ก ยีลาปัน ปันรัก”  คู่รักจำนวน 11 คู่ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เดินทางร่วมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ภายใต้ชื่อ ที่จัดขึ้นบริเวณสะพาน ยีลาปัน หมู่ที่ 11 ตำบลตะลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งภายในงานมีขบวนรถจี๊บโบราณ นำคู่รักจากที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ไปจดทะเบียนสมรส ณ สะพานยีลาปัน มีการมอบรางวัล ถ่ายภาพ และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันธ์ และความทรงจำที่ดีของคู่บ่าวสาว รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอบันนังสตา ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

ส่วนที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส​  จัดมีการกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก ช่นกัน​  ห้องทะเบียนที่ว่าการ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คู่สมรสทั้งที่ได้จัดพิธีแต่งงานกันมาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสและคู่สมรสที่ตกลงปลงใจจะจัดพิธีแต่งงานกันในอนาคตที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ได้มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก ให้ถูกต้องตามกฎหมาย


อำเภอสุไหงปาดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ขึ้นทุกปี และในปีนี้มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรส จำนวน 16 คู่ ด้วย

กัน ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ นราธิวาส​ ยะลา​

แสดงความคิดเห็น