นราธิวาส -สุไหงปาดีจัด หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

0
317


ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ทีองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายชัยรันต์ สุขสมคิด ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยมีนายเพียร มโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี คณะครูนักเรียนจากโรงเรียน ผู้สูงอายุ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

ณ.วัดประชุมชลธารา ม.6 บ.ควน ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และเข้าใจในพิธีกรรม ได้บำเพ็ญกุศลร่วมกัน อันนับเป็นสิริมงคลและเจริญกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส