ปัตตานี-กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดพบปะสื่อชายแดนใต้ หวังสื่อโปรยทางการสื่อสารร่วมภาครัฐสร้างสันติสุข (มีคลิป)

0
140

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดพบปะสื่อชายแดนใต้ หวังสื่อโปรยทางการสื่อสารร่วมภาครัฐสร้างสันติสุข

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 12 กพ. ที่โรงแรมรีเวอร์ ลิ่ฟวิ่ง เพลสปัตตานี พล.. เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค 4 ในฐานะ ผอ. กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเสวนา ในหัวข้อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อชายแดนใต้สันติสุขโดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของ .สงขลาเข้าร่วมกว่า 100 คน

พล..เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อกระชับความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการบูรณาการการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน.

@ชายแดนใต้ live…สด..กิจกรรม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรม รีเบอร์ลิ่ฟวิ่ง เพลส จ.ปัตตานี โดยมี พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน “หวังสื่อโปรยทางการสื่อสารร่วมภาครัฐในการ สร้างสันติสุข”

แอดชายแดนใต้ 发布于 2020年2月11日周二

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ / รายงาน

แสดงความคิดเห็น