ยะลา​- กลุ่มเยาวชนบ้านอุเปไอเดียปิ๊ง!! รวมกลุ่มปลูกผักใช้น้ำระบบใหม่​ สู้ภัยวิกฤตแล้ง

0
222

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มเยาวชนบ้านอุเป ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ได้รวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารและใช้น้ำน้อยในที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อเก็บผลผลิตไปบริโภคในครัวเรือนและขายตามตลาด เพื่อเป็นรายได้เสริมช่วงหน้าแล้ง โดยการสูบน้ำจากคลองแม่น้ำปัตตานีที่ไหลผ่านหมู่บ้านนำเครื่องสูบน้ำสูบขึ้นมาหล่อเลี้ยง​โดยใช้ระบบน้ำหยด​ ซึ่วเป็นระบบใหม่ในพื้นที่​ ไม่เคยมีใครทำ

นายซารูดิง เจ๊ะแม กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เปิดเผยว่า เป็นการรวมตัวของเยาวชนเพื่อต้องการสร้างศักยภาพกลุ่มของเยาวชนในหมู่บ้าน เรามีแนวคิดที่จะรวมตัวกัน หากิจกรรมทำ จึงตกลงกันว่าจะทำการเกษตรการปลูกพืชผักเพื่อใช้บริโภคในครอบครัว ส่วนที่เหลือก็จะจำหน่าย และใช้ระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ และพืชผักก็จะได้รับน้ำในปริมาณที่ไม่มากเกินไปและสม่ำเสมอ จะเป็นการประหยัดต้นทุนและช่วยควบคุมความชื้นเพื่อไม่ให้เกิดโรคกับพืชผักที่ปลูก โดยเริ่มจัดการพื้นที่ปลูกใหม่ประมาณปลายปีที่แล้ว มีการรวมตัวกันเพื่อมาทำความสะอาดพื้นที่ มีการไถหน้าดินเพื่อกำจัดวัชพืชก็เป็นรุ่นแรกที่ทำการทดลอง

“ปัจจุบันปลูกแตงกวาประมาณ 10-11 ร่อง มะระ 4 ร่อง และในอนาคตจะมีการปลูกพริกหยวก การปลูกปลูกพืชระบบใช้น้ำน้อยนี้ ส่วนหนึ่งได้รับความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง และอีกส่วนหนึ่งคือน้องๆสมาชิกในกลุ่มก็จะเรียนรู้ใน YouTube และศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยขณะนี้สมาชิกที่เป็นเยาวชนสนใจมาสมัครเป็นสมาชิกประมาณ 10 กว่าคน เราเปิดกว้างไม่มีการจำกัดสมาชิกมา หมู่บ้านไหนสนใจที่จะร่วมกิจกรรมก็เข้ามาได้เลย”

นายซารูดิง เจ๊ะแม ยังกล่าวด้วยว่า การปลูกพืชในระบบนี้เป็นการประหยัดน้ำในการเกษตรและก็ถือเป็นการทดลองด้วยว่า พื้นที่ตรงไหนมีน้ำจำกัดเราก็สามารถนำระบบปลูกพืชชนิดนี้ไปทำได้ ต้องคำนึงถึงการใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการเกษตร หาพืชอะไรที่ใช้น้ำน้อยสามารถให้ผลผลิตได้ในเท่าเดิม

ด้านนางวีระ สมศิริ เกษตรอำเภอกรงปินัง ระบุว่า ในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรใช้น้ำในฤดูแล้งนั้น ก็ได้เน้นย้ำให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดอาจจะเป็นระบบน้ำหยดหรือเป็นสปริงเกอร์ขนาดเล็ก ซึ่งในกลุ่มยุวเกษตรกรหมู่ 9 บ้าน อุเปนี้ เขาก็ใช้ระบบน้ำหยด ซึ่งล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคือ การแก้ปัญหาภัยแล้ง อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นกลุ่มแรกๆที่มีการใช้ระบบน้ำแบบใหม่ โดยในพื้นที่แห่งนี้ส่วนใหญ่จะใช้แบบสูบน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้สายยางรด

แต่นี้เป็นการปลูกผักต้นเล็กๆ แล้วก็ปลูกเป็นแถวยาว การใช้ระบบน้ำหยดก็มีส่วนดีคือประหยัดน้ำด้วย แล้วก็ต้นทุนก็ประหยัดด้วย แต่ผลผลิตก็ได้มากกว่าด้วยซ้ำไป สำคัญที่สุดก็คือการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติน่าจะช่วยให้คนที่อยู่ใต้น้ำสามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ แล้วก็ไม่ขาดแคลน ถ้าเกิดว่าคนอยู่เหนือน้ำให้ใช้น้ำเยอะไปคนใต้น้ำก็จะลำบาก อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น