องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI)จัดแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม ครั้งที่ 3/2565

0
534
องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI)จัดแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม ครั้งที่ 3/2565
องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI)จัดแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม ครั้งที่ 3/2565

จังหวัดปัตตานีจัดการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI) ครั้งที่ 3/2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มิย 65 ที สนามฟุตบอลหญ้าเทียมฟาตอนีสเตเดี้ยม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดย องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI)ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายแวดีอราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวดูอาอ์ มี ผู้นำศาสนา ผู้ทำท้องที่ท้องถิ่น และนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายมะรอสดี เง๊าะ ประธานชมรมองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATAN)กล่าวว่า  ด้วยองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานีหรือในนาม SEPAKAT PATANI ประกอบด้วย หน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1 คณะกรรมการประจำจังหวัดปัตตานี 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 3 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี  4 สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 5 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี และ 6 ชมรมตาดีกาจังหวัด ปัตตานี ได้ร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งต่องาน ที่เกี่ยวข้องระหว่างองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนประสานความร่วมมือให้ถึง ประชาชนอย่างเร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้