สถาบันฮาลาล ม.อ. ผนวกอาเซียนมอลล์ปัตตานีแถลงจัดงานฮาลาลอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลย์

0
802

สินค้าฮาลาลกว่า 120 ร้าน เตรียมตัวร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 (Asean Halal Expo 2022) ณ ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี มีการแถลงข่าวการจัดงานเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 65 โดยศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี ร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานมหกรรมสินค้าฮาลาลฯ ครั้งนี้จัดในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 รวมเวลาจัดงาน 5 วัน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี Datuk Haji Jamal Mohd Amin ผู้บริหารศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ.ปัตตานี นายซอลาฮุดดีน หะยียูโซะเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ดาโต๊ะ ยามัล มูฮัมหมัด (Dato jamal Mohd).ประธานบริหาร บ.ยูนิตี้กรุ้ป(1436)ฝ่ายมาเลเซียและผู้มีเกีรยติร่วมกันแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวถึงไทยที่เป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่อันดับ 9 ของโลก โดยเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน และอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย สะท้อนถึงตลาดฮาลาลของไทยยังเต็มไปด้วยโอกาสให้ผู้ประกอบการมาขยายธุรกิจในตลาดนี้ได้อย่างมาก
“จากข้อมูลทางสถิติล่าสุดในปี 2560 อาหารฮาลาลในตลาดโลก มีผู้บริโภคเป็นชาวมุสลิมทั่วโลกถึง 2,140 ล้านคน เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีมูลค่าได้ถึงประมาณ 162,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอาหารฮาลาลโลก ได้แก่ อาหารแปรรูปต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ SME ไทยและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการผลิต อาทิ ผัก และผลไม้ท้องถิ่นแปรรูป เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มสมุนไพร”
งานแสดงสินค้าฮาลาลในครั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาลให้เกิดการพัฒนาสินค้าละบริการฮาลาล ในงานมีการแสดงนิทรรศการฮาลาลนานาชาติ นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล การแสดงสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ จำนวนไม่ต่ำกว่า 120 ร้านค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางฮาลาล เช่น ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร และเวชภัณฑ์ฮาลาล เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม อาหารฮาลาลปรุงสดด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวใต้ หนังสือและสื่อต่าง ๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้ และ กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี กล่าวว่า งานนี้เป็นการเปิดประตู่สู่อาเซียน จากใต้สู่บน กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการตื่นตัวทั้งในพื้นที่และส่วนรวม อาเซียนมอลล์ยินดีร่วมงานและรับใช้สังคม ให้คุณค่ากับทุกกิจกรรม ทั้งวิชาการ เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
Datuk Haji Jamal Mohd Amin ผู้บริหารศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่ปัตตานี ซึ่งปัตตานีเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษคือ ผู้คนสามารถสื่อสารสองภาษาคือภาษามลายูและภาษาไทย ดังนั้นสินค้าจากมาเลเซียสามารถขยายสู่ภาคเหนือโดยผ่านความร่วมมือกันคนปัตตานี เพราะคนปัตตานีสามารถพูดภาษาไทย และสินค้าจากภาคเหนือของไทยสามารถนำเข้ามาเลเซียด้วยความร่วมมือของคนปัตตานี เพราะคนปัตตานีสามารถพูดภาษามลายู
“คือความพิเศษของคนปัตตานีที่จะเป็นสะพานระหว่างภาคเหนือของไทยกับภาคใต้ ในครั้งนี้จะมีสินค้าจากเกาะซาบาฮ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มาร่วมงานด้วย ผลที่คนในพื้นที่จะได้รับในครั้งนี้คือ มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ สินค้าสามารถขยายสู่ตลาดต่างๆ หลังจากที่นำสินค้ามาในงานนี้แล้วสามารถขยายตลาดต่อไปได้อีก จากปัตตานี สู่กรุงเทพฯ หรือไปสู่มาเลเซีย”
Datuk Haji Jamal Mohd Amin บอกถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการมาเลเซียในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า ดีมาก รวมถึงจากรัฐบาลท้องถิ่นเช่นจากรัฐเปรัก เคดาห์ เปอร์ลิส และสลังงอร์
“มีตัวแทนจากรัฐเหล่านั้นเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีจาก FAMA MARA และ MAFI ขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียมีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้และได้แต่งตั้งพวกเราที่เรียกว่า EMC (Export Management Company) เพื่อตลาดอินโดจีน แต่พวกเราไม่สามารถไปยังอินโดจีนยกเว้นไปกับคนปัตตานี เพราะเราพูดภาษาไทยไม่ได้ ดังนั้นต้องอาศัยคนปัตตานีเพื่อนำสินค้าไป เช่นเดียวกันจากภาคเหนือของไทยสู่ตลาดมาเลเซียและอินโดนีเซีย”

“ทุกอย่างคือความเคลื่อนไหวของการค้าขาย คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ฮาลาลระดับอาเซียนครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นโอกาสที่ดีมากในการเปิดเส้นทางการค้าเชื่อมโยงการค้าการตลาด ในภาวะปัจจุบันเราตอบไม่ได้ว่าเศรษฐกิจดีหรือร่วงเมื่อไหร่ หากในพื้นที่เราอยู่แบบพอเพียงอยู่แล้ว
การเชื่อมโยงการค้ากับมาเลเซียเป็นเรื่องที่ดีมาก ในเรื่องของฮาลาล อาหาร เราไม่ได้ด้อยกว่าเขาก็ไม่ด้อยกว่าเรา เมื่อจับมือกัน โอกาสเติบโตทางการตลาดมีสูงมาก เป็นประโยชน์กับคนในสามจังหวัดชายแดนใต้” นายนิอันวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี


ด้านนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) กล่าวว่า งานนี้เป็นงานสำคัญที่เปิดประตูเรื่องฮาลาลให้ก้าวไกลไปยิ่งขึ้น เป็นโอกาสดีที่มีเครือข่ายสินค้าฮาลาลมาเจอกัน ศอ.บต.ซึ่งเป็นหน่วยดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ กำลังขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลให้เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้ในพื้นที่อยู่เช่นกัน
ผู้สนใจสามารถร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี