สงขลา​- ผอ.สปข.6 ย้ำนักประชาสัมพันธ์ ต้องสร้างการรับรู้ถึงประชาชนที่เข้าใจง่าย

0
19

. นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้กล่าวในโอกาสนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา นิเทศงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) อำเภอเมือง จังหวัดยะลาว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจงานภายในของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อมาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ปฏิบัติงานกัน

นอกจากในเรื่องของแนวทางปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์แล้ว ที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ เราเป็นหน่วยงานราชการ จำเป็นต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคลากร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คือเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน เรื่องนี้ถือว่าเป็นภารกิจหลักของกลุ่มประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เน้นหนักในเรื่องนี้อยู่แล้ว

คือภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ เราต้องเป็นผู้ที่กำหนดประเด็น ต้องรอบรู้ในข้อมูล โดยเฉพาะในพื้นที่ มีอะไรที่จะเป็นประเด็น ก็ต้องกำหนดประเด็นแล้วสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ๆ ด้วยลีลาและบุคลิก และสุดท้ายจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นและก็หันมาให้ความร่วมมือกับฝ่ายภาครัฐ และประการสุดท้ายคือ การสร้างเครือข่าย ต้องชื่นชมและให้กำลังใจน้องๆ ทีมงานที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เฉพาะในเรื่องสร้างเครือข่าย สวท.ยะลา ทำได้ดีมาก

ข่าว​ มูกะตา​  หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​

แสดงความคิดเห็น