ปัตตานี – Project COFACT เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ตัวช่วยประชาชนเท่าทันสื่อ เช็ค Fake News ข่าวจริง-เท็จ

0
429


วันที่ 4 มิถุนายน 65 ที่ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปัตตานี ได้เปิดแถลงผลการศึกษาสถานการณ์ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายมะรูฟ เจะบือราเฮง ประธานเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ และประธานมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี และนายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ เป็นผู้บรรยายในกิจกรรมโครงการนี้


การแถลงผลการศึกษาสถานการณ์ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ จะเป็นการบอกเล่าการรับข่าวสารในช่วงที่เกิดเหตุการระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ผ่านมา ที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างได้รับข่าวสารทั้งข่าวจริงและข่าวเท็จเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการควบคุมโรคระบาดเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะข่าวปลอมจากสื่อโซเชียลที่ส่งต่อกันในแอปพลิเคชั่นต่างๆ และการบอกกันปากต่อปากของชาวบ้าน ทำให้มีการได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไป ตัวอย่างเช่น ข่าววัคซีนไม่ฮาลาล และ อันตรายจากการฉีดวัคซีน ซึ่งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่กล้าที่จะไปรับวัคซีนกันอย่างมาก โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ที่ยังมีเกณฑ์การเข้ารับวัคซีนของประชาชนในจังหวัดที่ยังไม่ครบตามเป้าหมาย

นายมะรูฟ บือราเฮง ประธานมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ เปิดเผยว่า ตัว COFACT นี้จะเป็นตัวช่วยในการคัดกรองข่าวสารในพื้นที่ข่าวเป็นข่าวที่จริงหรือเท็จ โดยจะเป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น Line และให้ชาวบ้านกรอกข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบให้ชัวร์อีกครั้งว่าข่าวสารที่ได้รับมีมูลความจริงไหม โดยจะมีผู้ดูแลระบบจะเป็นคนในพื้นที่นั้นๆ ที่จะช่วยตอบคำถามให้ชาวบ้านมั่นใจในข่าวสารที่ได้รับมา เพราะได้ผ่านการคัดกรองข่าวสารด้วยคนในพื้นที่เองด้วยหลังจากนี้เราจะมีการจัดอบรมตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกเพือบ 200 คนในพื้นที่ ได้เข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อ การรับข่าวแชรข่าว การพิจารณาแหล่งข่าว ให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อโซเชียลให้ได้ประโยชน์สูงสุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างความกระจ่าง ได้ผลสำเร็จในอนาคตต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี