ยะลา​ -​ ศอ.บต. จัดพิธีถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

0
43

6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดยะลา คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

สำหรับพิธีถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสมาคมพุทธสมาคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาา สงขลา และสตูล) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่และจรรโลงพระพุทธศาสนาและถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้คัดเลือกพระเถระผู้ทรงคุณในฐานะผู้ทรงศีล มีวัตรปฏิบัติที่งดงามเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจังหวัดละ 1 รูป ได้แก่ พระราชศีลสังวร เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสตูล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี พระครูรัตนคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามะนังชโลธาร จังหวัดสตูล ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคอหงส์ รัตนภูมิ-สตูล พระครูสถิตสีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิตย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​  จ.​ยะลา​

แสดงความคิดเห็น