ตรัง-มูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง มอบทุนการศึกษาปีที่ 8 จำนวน 185 ทุนกว่า 6 แสนบาท

0
152

ตรังมูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง มอบทุนการศึกษาปีที่ 8 จำนวน 185 ทุนกว่า 6 แสนบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลเจ้าไท่หนานไต้เทียนกง นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563  ของมูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง  โดยมีนางหริภัทร ศรีพุทสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา โดยมี นายต่ง ซิ่น จง ประธานดำเนินการบริจาคทุนการศึกษาซึ่งเป็นชาวไต้หวัน และเพื่อนนักธุรกิจผู้ใจบุญจากไต้หวัน นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ตรัง นายระลึก หลีกภัย ประธานประสานงานการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง นางยูเฟน หลีกภัยกรรมการศาลเจ้า และนักธุรกิจชาวตรัง ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ฐานะยากจน รวมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายต่ง ซิ่น จง และนักธุรกิจชาวไต้หวันที่อยู่ในประเทศไทย

สำหรับการมอบทุนการศึกษาในปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ประจำปี 2563 มีการมอบทุนการศึกษา 185 ทุน ประกอบด้วยทุนละ3, 000 บาทและทุนละ10, 000 บาทรวมเป็นเงิน 615,000 บาทอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 8 ปี ทางศาลเจ้าไท่หนานไต้เทียนกง ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 5,039, 000  บาท

นายระลึก หลีกภัย ประธานประสานงานการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง ได้กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินที่ไม่มากมายนัก แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้  อีกทั้ง ยังเป็นความตั้งใจของคณะกรรมการศาลเจ้าไท่หนานไต้เทียนกงทุกคน ที่อยากสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน  เมื่อปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้ให้การอุปการะนักศึกษาแพทย์จำนวน 2 คน  คือ นางสาวณิชกานต์ ศิริเสถียร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางสาวชนิดา  ศรีมงคล  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดีแต่ยากจน เพื่อให้การสนับสนุนและรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนกว่าจะนักศึกษาทั้ง 2 คน จะจบการศึกษา

 ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้เพิ่มมากขึ้นและได้ออกมาช่วยเหลือสังคม เพราะในแต่ละปียังมีนักเรียนนักศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก ที่มีผลการเรียนดี ใฝ่ดีแต่ครอบครัวยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการที่จะเรียนต่อ ทางมูลนิธิฯจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็กเหล่านี้

นายระลึก กล่าวอีกว่า  ในบางปีทางมูลนิธิฯ พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับทุนโดยเฉพาะเด็กพิการบางรายที่ต้องเดินทางอย่างยากลำบากเพื่อมารับทุนการศึกษาและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง  เพราะเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการรับทุนการศึกษา ต้องนำไปจ่ายเป็นค่ารถมารับส่ง  เมื่อทางคณะกรรมการศาลเจ้าทราบเรื่องดังกล่าว  จึงแก้ปัญหาด้วยการให้ตัวแทนคณะกรรมการศาลเจ้าออกตระเวนลงพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับทุนด้วยตนเองได้จนถึงที่บ้าน   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแสดงออกถึงความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทำให้เงินทุนการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับไป สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง.

แสดงความคิดเห็น