แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานประจำปีทรายขาว ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสามัคดี ชุมชน 2 วิถี

0
268

วันนี้ 17 เมษายน 3565 เวลา 10.30 น. ที่ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธ์ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดงานประเพณีลากพระขึ้นเขา สรงน้ำพระครูศรีรัตนากร (พ่อทวดศรีแก้ว) โดยอำเภอโคกโพธ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และประชาชนตำบลทรายขาวร่วมจัดงานประเพณีขึ้น สืบเนื่องมาจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนตำบลทรายขาวได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของพระเดชพระคุณท่านพระครูศรีรัตนากรหรือพ่อท่านสีแก้วอดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว ทั้งนี้เพราะพระคุณท่านเป็นผู้ค้นพบแหล่งน้ำ
น้ำตกทรายขาวเป็นท่านแรก และพระคุณท่านได้เป็นกำลังสำคัญในการรวมน้ำใจของพี่น้องชาวตำบลทรายขาว ทั้งพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมให้ประสานสามัคคีร่วมกันใช้มีดพร้า จอบ เสียม ใช้แรงงานกรุยเส้นทางให้เป็นถนนจากตำบลนาประดู่สู่น้ำตกทรายขาวเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จนสามารถใช้ในการคมนาคมได้สะดวก นับได้ว่าพระคุณท่านเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่และปฏิบัติมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสามัคดี และความผูกพันกันระหว่างคนในชุมชน และปลูกจิตสำนึกของคนรุ่นหลังให้เห็นถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมของชมุชนโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้ท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดศาลาทรงงาน รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ศึกษาตามรอยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และชุมชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้สืบต่อไป ก่อนจะขึ้นไปยังจุดชมวิวเขารังเกียบ บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว และยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามุนินทโลกนาถ และ ศาลทวดรังเกียบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนบ้านทรายขาวอีกด้วย

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจผู้นำศาสนาในพื้นที่ ณ มัสยิดนัจมุดดีน หมู่ที่ 4 บ้านควนลังงา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ มอบอินทผาลัม และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้นำศาสนาได้นำไปใช้ประกอบในมื้ออาหารในการละศีลอด เพื่อเป็นการแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1443 โดยมีนาย ดลฮาฟ สาหลำสุหรี อีหม่ามมัสยิดนัจมุดดีน ตลอดจนผู้นำศาสนาให้การต้อนรับ

นายอาดัม  บาเหมบูงา กำนันตำบลทราบขาว กล่าวว่า “ชุมชนทรายขาวเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกัน ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมมาอย่างยาวนานในแต่ปีจะมีกิจกรรมและประเพณีที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ชุมชนทรายขาวแห่งนี้อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความรักความสามัคคี คือเราไม่เคยแบ่งแยกเรื่องศาสนา เราไม่เคยก้าวล้ำเรื่องประเพณีที่ปฏิบัติ แต่เราร่วมด้วยช่วยกันตลอด เมื่อมีกิจกรรมหรือประเพณีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทุกคนจะออกมาช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องร้องขอ ทุกคนจะรู้หน้าที่ของแต่ละคน เราปฎิบัติอย่างนี้มาตลอด สิ่งนี้คงเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราเข้าใจกัน ทุกคนมีความสามัคคีกันช่วยกันดูแลพื้นที่และรักษาไว้ซึ่งดีงาม แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่ที่นี่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นทุน มีประวัติศาสตร์ไว้ศึกษาเรียนรู้ มีอุทยานน้ำตกทรายขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยว เหนือสิ่งอื่นใดที่นี่มีชุมชนที่เข้มแข็งที่อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจ”

ด้านพลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมให้การสนับสนุนส่งกิจกรรมทางศาสนาของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ในส่วนของตำบลทรายขาวเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นชุมชนสองวิถี มีพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกัน ประเพณีลากพระขึ้นเขาของพี่น้องไทยพุทธจะจัดขึ้นทุกปีได้เห็นทุกคนมาช่วยเหลือกันตลอด แม้ในปีนี้พี่น้องมุสลิมจะอยู่ในห้วงถือศีลอด เดือนรอมฎอน แต่ทุกคนก็มาช่วยงานเท่าที่จะทำได้ เพราะทุกคนถือว่าเป็นกิจกรรมของชุมชน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกัน ในขณะเดียวกันพี่น้องมุสลิมจะอยู่ในห้วงเดือนรอมฎอน เราก็ยินดีและพร้อมสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้พี่น้องมุสลิมสามารถปฎิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลาย การนับถือศาสนาที่แตกต่างไม่ใช่ข้อจำกัดของของรักความสามัคคี อยากให้ทุกพื้นที่มีแต่ความสงบสุขโดยปราศจากเงื่อนไขใดใด”

ทีมข่าว@ชายแดนใต้