ปัตตานี-ผู้ว่าฯลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/ด่าน เน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
641
ปัตตานี-ผู้ว่าฯลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/ด่าน เน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปัตตานี-ผู้ว่าฯลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/ด่าน เน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้ว่าฯ ปัตตานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/ด่านชุมชนบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนบริการประชาชน โดยเริ่มที่ด่านชุมชน อบต. ป่าไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไร่ อำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข อปพร.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาฯ ร่วมปฏิบัติงานประจำด่านชุมชนฯ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางลัด ในการเดินทางไปยังวัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปัตตานี จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนฯ ในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ ที่ด่านชุมชนหน้าวัดทรายขาว หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว โดยมีนายอดัม บาเหมบูงา กำนัน ตำบลทรายขาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข อปพร. และจิตอาสาประจำด่านฯให้การต้อนรับ ด่านชุมชนนี้ ตั้งอยู่บริเวณสามแยกทางขึ้นน้ำตกทรายขาว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปัตตานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มอบเครื่องอุปโภค/บริโภ และน้ำดื่ม ให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านฯ เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางต่างๆ ที่รัฐบาล ได้วางเป้าหมายไว้ ขอให้กำลังใจ และขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้เทศกาลสงกรานต์นี้เป็น “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” .

ต่อจากนั้น ผู้ว่าฯ ปัตตานี พบปะตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)และชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ประกอบด้วย การตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการคุ้มครองตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน และชุดปฏิบัติการคุ้มครองตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาหมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีพี่น้องประชาชน เดินทางสัญจรไปมากันเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจกำลังพล ที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และขอให้ทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้มีความพร้อมปฏิบัติอยู่เสมอ ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายอยู่ในระเบียบวินัย พร้อมปฏิบัติการตามคำสั่งได้ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้