แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินจ.นราธิวาส และยะลา ย้ำความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

0
400


วันนี้ 12 เมษายน 65 . พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยคัดเลือกทหารฯ นราธิวาส คณะที่ 1 หอประชุมฉัตรวาริน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, หน่วยคัดเลือกทหารฯ ปัตตานี คณะที่ 2 หอประชุมอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และหน่วยคัดเลือกทหารฯ ปัตตานี คณะที่ 1 ที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กล่าวพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจชายไทยที่มารายงานตัวตรวจเลือกทหารฯ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติที่คอยมารอลุ้นให้กำลังใจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการคัดเลือกทหารฯ ทุกขั้นตอน มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ทั้งเชิญชวนชายไทยได้เข้ามาเป็นครอบครัวทหารด้วยกัน ย้ำคณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯ ดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพ ผู้บัญชาการทหารบก หากพบผู้กระทำความผิดมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาด

โดยวันนี้หน่วยคัดเลือกทหารฯ นราธิวาส คณะที่ 1 มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ จำนวน 485 ราย มีความต้องการทหารกองประจำการ จำนวน 42 ราย สมัครแล้ว 4 ราย, หน่วยคัดเลือกทหารฯ ปัตตานี คณะที่ 2 มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารฯ  259 ราย มีความต้องการฯ จำนวน 40 รายสมัครแล้ว 10 ราย และหน่วยคัดเลือกทหารฯ ปัตตานี คณะที่ 1 มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารฯ 346 ราย มีความต้องการฯ 57 ราย สมัครแล้ว 10 ราย

 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า " ในวันนี้เข้าสู่วันที่ 12 ของการตรวจเลือกทหารฯ ของกองทัพภาคที่ 4 ขอขอบคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำในพื้นที่ ที่ได้สนับสนุนและชักชวนให้ชายไทยได้ออกมาทำหน้าที่ของตนเอง หากลูกหลานของท่านได้มีโอกาสเข้ามาเป็นครอบครัวทหาร สิ่งแรกที่ได้คือ ความมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น แบบแผนการใช้ชีวิตร่วมกันในคนหมู่มาก และอื่นๆอีกมากมาย และยังสามารถต่อยอดด้านอาชีพทหาร หากมีความประสงค์อยากรับราชการเป็นนายสิบทางกองทัพก็จะมีสิทธิพิเศษให้กับทหารกองเกินอีกด้วย หรือหากใครมีวุฒิการศึกษาก็สามารถลดหย่อนในการประจำการได้เช่นกัน แม้ใครที่ไม่ได้รับเลือกในวันนี้ก็อย่าได้เสียใจ เรายังสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีกมากมาย พัฒนาตนเอง มีความมุ่งมั่น ให้เป็นคนเก่ง และต้องควบคู่ไปกับการเป็นคนดี อยู่ในหนทางของศาสนาที่ถูกต้อง อยากยืนยันในความบริสุทธิ์ ยุติธรรมทุกขั้นตอนของการตรวจเลือกทหารฯ อย่าได้หลงเชื่อ บุคคลแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ไม่ต้องเป็นทหารได้ หากพบเห็นสามารถแจ้งหรือร้องเรียนมาได้ที่นายอำเภอ หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน" 

นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการ “มัสยิดสานใจสู่สันติ” ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ให้ผู้ที่เคยหลงผิดหรือผู้ที่เห็นต่าง ออกมาแจ้งความประสงค์กลับมาปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ลองกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ ให้ได้กลับมาทบทวนตนเอง กลับมาอยู่ในเส้นทางและหนทางที่ถูกต้อง ซึ่งภายหลังจากวันฮารีรายอไปแล้ว หากต้องการกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างถาวรก็จะได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส