ฉก.ทพ.48 จับมือผู้นำในพื้นที่ เดินสายแจกอินผาลัมให้กับพี่น้องมุสลิมใช้ละศีลอดห้วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443

0
265

ฉก.ทพ.48 จับมือผู้นำในพื้นที่ เดินสายแจกอินผาลัมให้กับพี่น้องมุสลิมใช้ละศีลอดห้วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443 สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งสันติอย่างยั่งยืน

ที่ บ้านยานิง หมู่ที่ 2 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำกำลังพลชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4803 และหมวดทหารพรานหญิง 48 ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เดินสายมอบอินทผลัมให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่สัญจรไป-มาผ่านบริเวณตลาดบ้านยานิง เพื่อนำไปละศีลอด (เปิดปอซอ) ในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิม พร้อมกันนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้กล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนกับผู้ที่ได้รับอินทผลัมให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจลุล่วงดังที่รอคอย และขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้รับคำขอพร หรือดูอาร์ตามที่ได้ปรารถนาทุกประการ

ทั้งนี้ อินทผาลัมนับเป็นผลไม้สำคัญที่ใช้ในการละศีลอดของพี่น้องมุสลิม เนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละศีลอดด้วยกันอินทผาลัมแทนการดื่มน้ำได้ เพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงการอดอาหาร นอกจากนี้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในห้วงเดือนรอมฎอน ให้ได้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความยินดีปลื้มปิติ สร้างรอยยิ้มทั้งผู้ให้ และผู้รับเป็นอย่างมากอีกด้วย

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน