ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รุก เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยติวเข้ม O-Net

0
72

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รุก เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยติวเข้ม O-Net

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังนักเรียนซึ่งกำลังทบทวนเนื้อหา ติวเข้มฝึกทำข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านสือดัง โรงเรียนบ้านโตะบาลา โรงเรียนบ้านกะลาพอ .สายบุรี และโรงเรียนบ้านโลทู .กะพ้อ โดยแต่ละศูนย์เครือข่ายฯ จะกำหนดหน่วยติวกันเอง เพื่อให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมกลุ่มกัน คัดเลือกครูที่มีความสามารถในแต่ละวิชาช่วยกันทบทวนเนื้อหาและติวเข้มแบบทดสอบพร้อมเฉลยวิธีคิดของข้อสอบแต่ละข้อ สำหรับศูนย์เครือข่ายฯ ในพื้นที่อำเภอกะพ้อ ได้แบ่งหน่วยติวออกเป็น 3 หน่วย คือ โรงเรียนโลทู โรงเรียนบ้านตะโละดือรามัน และโรงเรียนบ้านกะรุบี พื้นที่อำเภอสายบุรี ได้แบ่งหน่วยติวที่โรงเรียนบ้านสือดัง บ้านโตะบาลาบ้านกะลาพอ และบ้านบือเระ นอกจากนี้บางโรงเรียนก็ได้กำหนดตารางติวที่โรงเรียนเอง

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจที่จะช่วยนักเรียนให้อ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง พัฒนาการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น การลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในวันนี้ รู้สึกดีใจที่เห็นคณะครูรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยกันทบทวนและติวเข้มแนวข้อสอบวิชาต่างๆ สอนวิธีคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน และได้พบปะนักเรียนให้ตั้งใจเรียน ขยันอ่านหนังสือและฝึกทำข้อสอบบ่อยๆจะได้มีแนวทางและคิดวิเคราะห์เป็น เนื่องจากขณะนี้ใกล้เวลาที่นักเรียนจะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น