ปัตตานี-ละหมาดตะรอเวียะห์ในเดือนรอมฎอนคึกคัก อีหม่ามมัสยิดฯขอความร่วมมือรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

0
472
ปัตตานี-ละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฎอนร่วมละหมาดคึกคัก อีหม่ามมัสยิดฯขอความร่วมมือรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ปัตตานี-ละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฎอนร่วมละหมาดคึกคัก อีหม่ามมัสยิดฯขอความร่วมมือรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการละหมาดตะรอเวียะห์ ในค่ำคืนของการถือศีลอด ในวันที่สอง เป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่อยู่ระหว่างการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดตารอเวียะ เพื่อรำลึกถึงโอกาสที่พระผู้ทรงเจ้าทรงมอบคุณงามความดีให้ในเดือนอันประเสริฐนี้ โดยทำการละหมาดตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยมีผู้เข้าร่วมละหมาดตารอเวียะ ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน มากกว่า 1,000 คน ที่ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ในโอกาสแห่งความจำเริญของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง รอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานให้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนในการปฏิบัติคุณงามความดี การให้อภัยซึ่งกันและกัน และการขออภัยโทษต่อพระองค์ตลอดช่วงดวงอาทิตย์ส่องแสงและดวงอาทิตย์อัสดงในยามค่ำคืน เพื่อผู้ศรัทธาทุกคนจะได้เพิ่มพูนผลบุญให้แก่ตนเอง ได้ขัดเกลาทั้งร่างกายและจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากมลทินสะสม และถือได้ว่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ถือศีลอด ความอ่อนเพลียจากความหิวโหยในการถือศีลอดคือกำลังส่งบททดสอบไปสู่จิตใจของผู้ศรัทธาให้มีความอดทน อดกลั้น อันจะกระตุ้นเป็นพลังความคิดให้สมองได้ทบทวนความทุกข์ยากจากความหิวโหยของเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ เพื่อจักได้เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันผู้อื่น อันจะเสริมสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นในสังคมได้อีกคราหนึ่งด้วยตามที่มีผู้เห็นดวงจันทร์ ศาสนิกชนมุสลิมในศาสนาอิสลามจะปฏิบัติภารกิจถือศีลอดเดือนรอมฎอน ถือเป็นการทดสอบความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระบัญญัติแก่มวลมนุษย์ เพื่อฝึกฝนให้มวลมนุษย์รู้จักความอดกลั้นอดทน มีจิตใจหนักแน่น และไม่ท้อถอยอย่างง่ายดายต่อความยากลำบากที่เผชิญอยู่ ณ เบื้องหน้า โดยเมื่อย่างเข้าเดือนรอมฎอน หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ชาวมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดตลอดช่วงเดือนนี้เป็นเวลา 29-30 วัน เป็นการปฏิบัติตนตามศาสนบัญญัติ

ขณะที่บรรยากาศโดยรอบของตัวเมืองปัตตานี ในทุกมัสยิดมีประชาชนร่วมละหมาดอย่างเนืองแน่น เช่นเดียวกับที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ที่เป็นสถานที่ละหมาดที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และได้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมละหมาดตะรอเวียะห์ มาประกอบพิธีได้อีกครั้ง โดยทางอีหม่ามมัสยิดกลางประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมละหมาดตะรอเวียะห์ รักษามาตรการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส,ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้