นราธิวาส -เตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี ศอ.บต.หนุนสมาคมธุรกิจมุสลิมนราธิวาส “Date in South งานแสดงสินค้า และเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ้นเดือนนี้

0
108

23 มกราคม 2563 ที่สวนสิรินธรอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่ราชการจังหวัดนราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลกและนายบูรฮันธ์ ละเม้าะ ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาสและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมกันแถลงข่าวครั้งนี้

การจัดงานใหญ่แห่งปีที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส งาน Digital Business and Trade Exhibition in Southern Thailand to Date In South
มหกรรมแสดงสินค้านานาชนิดจากผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
ผู้ประกอบการมากกว่า 200 ราย มาจัดแสดงสินค้า และมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมาเลเซียเพื่อขยายตลาดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เติบโตยิ่งขึ้น และยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมี บังฮาซัน อาหารทะเลสตูล พ่อค้าขายของออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คมีรายได้นับล้านบาทต่อเดือนมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงพบกับศิลปินนักแสดงมากมาย

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดแสดงสินค้าฮาลาลนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้นสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ และขยายเครือข่ายภาคเอกชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อ
การเติบโตของภาคเอกชน ธุรกิจ และเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้
นอกจากนี้ จัดงานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Digital Business and
Trade Exhibition in Southern Thailand ) (Date in South) Wedauanvau
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส


ด้าน นายบูรฮันธ์ สะเมาะ กล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะรวม
เครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งโดยได้รับการ
สนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วน เพื่อการยกระดับธุรกิจการค้าสร้างเศรษฐกิจที่ดี และ
ก่อให้เกิดการลงทุนขึ้นในพื้นที่ และเป้าหมายสำคัญ คือ เราเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสามารถเป็นศูนย์กสางในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ และ
บริการฮาลาลสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะด้าน
ภูมิศาสตร์ ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียสนับสนุนยุทธศาสตร์
“ลืมอ อาซาร์ 5 จังหวัด 5 รัฐ 5 สาขาเศรษฐกิจ” ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์โดยมี 5 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และ 5 รัฐของมาเลเซีย ประกอบด้วย รัฐกลันตัน เปรัค เคดาห์ เปอร์ลิส และปีนัง จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันใน 5 ด้าน ได้แก่การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมฮาลาล และการศึกษา จึงเป็นที่มาให้สมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาสได้จัดงาน Date in South ขึ้น โดยภายในงานนอกจากจะมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 200 บูธ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้ว ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจโดยมีเทรดเดอร์รายใหญ่จากประเทศมาเลเซีย มีคาราวาน
บิ๊กไบค์จากมาเลเซียมาสร้างความครึกครื้น มีการแสดงบนเวทีโดยมีดารานักแสดงจากช่อง7HD การประกวดร้องเพลงอะนาซีต การบรรยายพิเศษเผยเทคนิคการขายจากพ่อค้า
ออนไลน์คนดัง บังฮาซัน อาหารทะเลตากแห้งสตูล เรื่อง ขายออนไลน์ปัง บังฮาซันทำ
อย่างไร” บรรยายพิเศษเรื่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน กับธุรกิจรุ่นใหม่” โดยคุณสรันตร์
วรากุลสลาม ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธนาคารอิสลาม การบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ และที่สำคัญจะมีการประชุมแผนงาน IMT-GT โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย
โครงการในระดับอนุภาคภายในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียน
นับเป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าขนาดใหญ่แห่งปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น