นราธิวาส-ผู้การทหารพราน 45 มอบสิ่งของพี่น้องมุสลิมไว้ละศีลอด ห่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443 พร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันการก่อเหตุรุนแรง

0
316
นราธิวาส-ผู้การทหารพราน 45 มอบสิ่งของพี่น้องมุสลิมไว้ละศีลอด ห่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443 พร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันการก่อเหตุรุนแรง
นราธิวาส-ผู้การทหารพราน 45 มอบสิ่งของพี่น้องมุสลิมไว้ละศีลอด ห่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443 พร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันการก่อเหตุรุนแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 เม.ย.65) พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ร่วมส่งความปรารถนาดี มอบสิ่งของต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ อาทิ อินทผลัม น้ำตาล น้ำดื่ม และอื่น ๆ ให้กับอิมหม่ามประจำมัสยิด (ดาอี) ทั้ง 7 ตำบลในพื้นที่ ที่กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สำหรับวันเริ่มต้นเดือนรอมฎอน ในปีนี้ (2565) ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศกำหนดวันดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ให้พี่น้องไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันที่ 2 เมษายน นี้ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์ วันที่ 3 เมษายน จะเป็นที่ 1 ของเดือนรอมฎอน

พันเอก ทวีรัตน์ กล่าวพบปะและขอความร่วมมือผู้นำศาสนา ในช่วงเดือนรอมฎอนไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรง ให้ช่วยกันสื่อสารสร้างความเข้าใจ ร่วมสร้างสันติสุข และในช่วง 10 วัน สุดท้ายของเดือนรอมฎอน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีนโยบาย หากผู้เห็นต่างประสงค์จะกลับมาปฏิบัติศาสนกิจกับครอบครัว ให้ประสานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายในเดือนรอมฎอน หากไม่มีบุคคลเข้ามาก่อเหตุและใช้ความรุนแรงในพื้นที่ ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนราธิวาส และแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ของสำนักจุฬาราชมนตรี นอกจากนี้ยังได้สอบถามการขับเคลื่อนโครงการมัสยิดสีเขียว ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมีผลผลิตเพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียนตาดีกาด้วย ขณะนี้มีมัสยิดนำร่องโครงการอยู่ในตำบลตันหยงลิมอ และมีแผนจะขยายผลไปยังมัสยิดในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยต่อไป

พันเอก ทวีรัตน์กล่าวด้วยว่า ได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุรุนแรงตามแนวทางของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ซึ่งมีการปฏิบัติงานการเมืองเชิงรุก ด้วยการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ร่วมกันขิงส่วนราชการ/หน่วยงานทุกระดับ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ผู้พิการ ผู้ป่วยคิดเตียง อย่างต่อเนื่อง//จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมการละศีลอดประจำวันเท่าที่จำเป็น//อำนวยความสะดวกการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ปรับจุดตรวจ/ด่านตรวจ ให้เป็นจุดคัดกรองโควิด-19//ปฏิบัติตามแผนพิทักษ์เมืองเศรษฐกิจ อีกทั้งบูรณการกำลังในการดูแล รักษาความปลอดภัยเป้าหมายอ่อนแอ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าว/กรียา/นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้