ปัตตานี-ต้อนรับรอมฏอนเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม ทำความดีละเว้นความชั่ว เพื่อสันติสุขอย่างแท้จริง

0
222
ปัตตานี-ต้อนรับรอมฏอนเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม ทำความดีละเว้นความชั่ว เพื่อสันติสุขอย่างแท้จริง
ปัตตานี-ต้อนรับรอมฏอนเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม ทำความดีละเว้นความชั่ว เพื่อสันติสุขอย่างแท้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เส้นทางสู่รอมฏอนสันติสุข” ปล่อยลูกโป่งสีขาว พร้อมแสดงป้ายปฏิเสธความรุนแรงขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติสุข ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น อาทิ  อินทผาลัม เครื่องดื่มน้ำหวานใช้ในการละศีลอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชน เยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงทั้ง ปัตตานี สงขลา ยะลา และนราธิวาส

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า ” กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่แสดงถึง เจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และทุกคนไม่ต้องการความรุนแรง ขณะเดียวกันในเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุข ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้มีการทำข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันในการหยุดความรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อให้พี่น้องได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างมุ่งมั่น ครบถ้วน และสมบูรณ์ ถือเอาเดือนอันประเสริฐนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสันติสุขด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการปฏิเสธความรุนแรง ได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ร่วมไปถึงได้ชี้แนะแนวทางการทำงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งนี้ในห้วงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขอโทษ และการให้อภัยโทษซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนปฏิบัติศาสนกิจด้วยความมุ่งมั่น ทำจิตใจให้สงบ และได้ผลบุญอย่างครบถ้วน ในชีวิตหากได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนานั้น ถ้าเป็นคนเก่งควบคู่กับการเป็นคนดีก็จะเป็นผู้เจริญ อันจะนำพาให้ชุมชน ให้พื้นที่ และประเทศชาติประสบพบเจอความสุขไปด้วยเช่นกัน”

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “ในวันนี้ทุกคนได้มาแสดงเจตนาอารมณ์ร่วมกันในการปฏิเสธความรุนแรง เพื่อจะต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ขออวยพรในช่วงเดือนรอมฎอน ขอให้เอกองค์อัลลอฮฺ ซบ. ทรงประทานความสุข สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจ หน้าที่ตามบทบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ขอให้เดือนละเดือนอันประเสริฐมีแต่ความสงบสันติอย่างยั่งยืน”

ด้านตัวเเทนประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวในกิจกรรมว่า “ด้วยในห้วงหลายปีที่ผ่านมายังปรากฏเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ และทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก ทำลายความเจริญก้าวหน้า และความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบ้านเมือง ทุกคนไม่ต้องการความรุนแรงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ในเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี้ซึ่งถือเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเดือนแห่งการทำความดีละเว้นการทำชั่วทั้งปวง และเป็นเดือนที่ทุกคนจะได้ประกอบศาสนกิจอย่างมีความสุขเป็นเดือนแห่งสันติสุขอย่างแท้จริง ในฐานะประชาชนในพื้นที่จึงถือโอกาสในเดือนอันประเสริฐนี้แสดงพลังเพื่อให้รับทราบว่าประชาชนชาวปัตตานีไม่ต้องการให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้