ปัตตานี-มัสยิด3จชต.รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

0
134
ปัตตานี-มัสยิด3จชต.รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัตตานี-มัสยิด3จชต.รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานวันที่ 23 มกราคม 2563 โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดการอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด” และมอบโล่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเป็นเกียรติ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของมัสยิดในการส่งเสริมองค์ความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้นำศาสนา แกนนำ และชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน จัดการสิ่งแวดล้อมรอบๆ บ้าน มัสยิด ชุมชนที่อยู่อาศัยให้มีความน่าอยู่ และเหมาะสมต่อการประกอบศาสนกิจมีการดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ในปีงบประมาณ 2562 มีมัสยิดเข้าร่วมโครงการ 35 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 10 แห่ง จังหวัดยะลา จำนวน 14 แห่ง และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในมัสยิด ในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การประหยัดน้ำและไฟฟ้า และการมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการประจำมัสยิด อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าอบรมทั้งสิ้น 160 คน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด เพื่อชี้แจงโครงการ และ ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่มัสยิด ในปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม   ในปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3จังหวัดชายแดนใต้ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  ณ มัสยิสรายอฟาฏอนี   อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี    ในวันพฤหัสบดี ที่  23 มกราคม 2563  โดย นายสุรชัย อจลบุญ   ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์     “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” .นำโดย  นายพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายรุสดี  ยูโซ๊ะ ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา นายอาหะมะรูยามี  มูยุ อิหม่ามมัสยิดนูรุลซาฮาดะห์ (มัสยิดกลางตำบลบาลอ)  ตัวแทนมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด ปีงบประมาณ 2562 – 2563 และนายอาเซ็ง อาแด  อิหม่ามมัสยิดรายอฟาฏอนี  ร่วมเป็นสักขีพยาน    นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมความรู้การใช้ประโยชน์จากขยะ สาธิต “การนำน้ำมันเก่าที่เหลือใช้มาทำน้ำยาขัดเครื่องหนัง ”  และกิจกรรมร่วมสนุกนำขยะแลกรับถุงผ้าพร้อมลุ้นรับของรางวัล  อาทิ กิจกรรมเกมส์โยนห่วง และเกมส์หมุนวงล้อ และรับของรางวัล ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน และของรางวัลอีกมากมาย เพื่อเป็นการ กระตุ้นส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่าง มัสยิด ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น