เบตง-รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา ชมความงดงามของสกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตรวจความพร้อมสนามเทรล

0
742

เบตง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชมความงดงามของสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมตรวจความพร้อมสนามเทรลระดับ UTMB World Series สนามที่ 2  ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในรายการ Amazean Jungle Trail ที่จะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 นี้

เมื่อเวลา 05.30 วันที่ 26 มี.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศิรภพ ดวงสอดศรี ปรึกษาฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ขึ้นไปชมแสงแรกของวัน ชมพระอาทิตย์ยามเช้าและชมความงดงามของทะเลหมอก  สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง .เบตง .ยะลา ซึ่งสามารถมองเห็นหมอกขาวโพลนที่ลอยอยู่ตรงหน้า และปกคลุมเต็มท้องฟ้าในยามเช้า ในบรรยากาศลมเย็น อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส โดมียบรรดานักท่องเที่ยวทั่วประเทศต่างถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และหลังจากที่หมอกเริ่มจางจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขา ผืนป่าฮาลาบาลา และต้นน้ำทะเลสาบเขื่อนบางลาง ที่สวยงามไม่แพ้ภาคเหนีอ อากาศก็เย็นสบาย ดังคำพูดที่ว่า ถ้ามาเมืองเบตง ไม่ได้กินไก่สับตง ถือว่ามาไม่ถึงเบตง มาเที่ยวเบตง แต่ไม่เดินบนสกายวอล์ก ชมทะเลหมอก ก็ถือว่ามาไม่ถึงเบตงเช่นกัน

      

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าการลงพื้นที่ .เบตง .ยะลา ครั้งนี้ เพื่อมาดูความพร้อมของสนามเทรลระดับ UTMB World Series สนามที่สอง  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้รายการแข่งขันAmazean Jungle Trail จะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565  นี้ โดยมีจุดปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งเทรล  สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง .เบตง .ยะลา  ซึ่งการจัดการแข่งขัน Thailand By UTMB เมื่อวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ถึง 347 ล้านบาท และในปี 2565 มีแนวโน้มคาดว่าจะถึง 500 ล้านบาท พร้อมเตรียมผลักดันThailand by UTMB ให้เข้าสู่การเป็นสนามระดับ Major ในปี 2566 ซึ่งมีเพียง 3 สนามทั่วโลก ที่จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือก นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะมีนักวิ่งเทรลจากทั่วโลก เดินทางมาเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผลักดันให้เกิดสนามเทรลระดับ UTMB World Series สนามที่ 2  ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้รายการแข่งขัน Amazean Jungle Trail ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งหลังจากสนามบินเบตงเปิดให้บริการ จะมีนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก จะเดินทางเข้าร่วมวิ่งเทรลรายการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางไปยังหมู่บ้านจุพากรณ์พัฒนา 10  ชมวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน หมูบ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 10 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย –จีน อยู่ในกลางหุบเขา  ร่วมพบปะผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เยี่ยมชมศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จุฬาภรณ์พัฒนา10 และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงประวัดิศาสตร์เรียนรู้สมุนไพรพื้นถิ่น วิถีชงชาสมุนไพร และเดินไปชมต้นไม้ยักษ์ป่าฮาลาบาลา พร้อมรับประทานอาหารจีนกวางใส

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะได้เดินทางต่อไปยังสนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง .เบตง .ยะลา (จุดปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งเทรล “Amazean Jungle Trail”) เพื่อรับฟังความพร้อมในการจัดงาน พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนที่ทำการแข่งฟุตบอล  สนามแห่งนี้อีกด้วย

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวงโดยได้เข้าชมอาคาร สกายวอล์ค  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และ ขากลับรัฐมนตรีฯได้ขับรถสองแถวเองด้วย