นราธิวาส​ -​ รมช.คลังติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

0
110

20 ม.ค.ที่ห้องประชุมศุลกากรพิพัฒน์นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจังหวัดนราธิวาส ยะลา และ ปัตตานี และภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาคปี 2560 ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยยะลาปัตตานี นราธิวาส มีมูลค่ารวม 141,844 ล้านบาท มีรายได้ต่อหัวปี 2560 สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้ต่อหัวอยู่ในอันดับที่ 44 จังหวัดยะลา อันดับที่ 51 จังหวัดปัตตานี และอันดับที่ 74 จังหวัดนราธิวาส โดยมีประเด็นศักยภาพของภาคเอกชนตามยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับภาคเกษตรอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสนับสนุนการท่องเที่ยวส่งเสริมการสร้างฐานผลิตและส่งเสริมการสร้างฐานผลิตสินค้าขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกตกต่ำ เช่นเดียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยา พร้อมเปิดให้สินเชื่อเสริมความเข้มแข็งให้ภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงการคลังพร้อมอัดเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนผ่านสถาบันการเงินเพื่อช่วยภาคธุรกิจใน จังหวัดชายแเนภาคใต้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องร้านค้าปลอดอากรขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และบริบทของพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ​ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​ จ. นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น