ยะลา ทำเก๋ จัดแฟชั่นโชว์ อวดความสวยของผ้าท้องถิ่นยะลา ครั้งแรกบนแคทวอร์คสกายวอร์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

0
673


วันนี้ (24 ม.ค.65) ที่สกายวอร์คทะเลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ควง ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สวมใส่เสื้อลายผ้ายะลารวมใจ ซึ่งเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ ” Yala fashion show on the sky ” ในชุดป่าแดนใต้ ” พร้อมกับเหล่าบรรดา นางแบบ และนายแบบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมวิถีถิ่น วิถีไทย สานสายใยไทย-มาเลเซีย ส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าลายท้องถิ่น ทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่ระดับสากล อีกทั้ง ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ประธานโครงการส่งเสริมวิถีไทย วิถีถิ่น สานสายใยไทย-มาเลเซีย นางสันสนีย์ กาหลง ผู้ประกอบการผ้ากลุ่มครูผีเสื้อ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ภายใต้มาตรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งงานได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว อย่างมาก ท่ามกลางฉากหลังแสงสีทอง ปุยหมอกหนาแน่น ที่ปกคลุมผืนป่าฮาลาบาลา


สำหรับกิจกรรม “Yala fashion show on the sky” ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผ้าในท้องถิ่น ได้แก่กลุ่มครูผีเสื้อ กลุ่มธาตุดิน กลุ่ม Adel Kraf กลุ่มอาดือนัน กลุ่มนานาไอเดีย กลุ่มศรียะลาบาติก และ Eric Choong ภายใต้ชื่อชุด “ป่าแดนใต้” ซึ่งมีแนวคิด ในการออกแบบลวดลายผ้าป่าแดนใต้ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระราชทานแก่ช่างฝีมือ เพื่อต่อยอดและเสริมรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในงานฝีมือวิถีถิ่นอีกด้วย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา