นราธิวาส​- ศูนย์ฝึกอาชีพญาดาบาติกปลื้ม ได้ผลิตของที่ระลึกให้นายกรัฐมนตรีและคณะ ภูมิใจผลิตบาติกเพ้นท์มือไม่เหมือนใคร

0
45

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าง​  นางยูไนดา มะดือเร๊ะ ผู้ประกอบการศูนย์ฝึกอาชีพญาดาบาติก กล่าวว่า สินค้าญาดาบาติกเป็นงานบาติกเพ้นท์มือที่มีจุดเด่นไม่เหมือนใคร เนื่องจากใช้พู่กันแต่งแต้มลวดลาย ทำให้มีความแตกต่างจากงานบาติกทั่วไปที่ใช้เทียนในการวาดลวดลาย ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะที่คิดค้นขึ้นมาของญาดาบาติก เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ด้วยฝีมือและความประณีตจึงทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ผลิตของที่ระลึกเพื่อมอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 มกราคม 2563 โดยผลิตของที่ระลึกจำนวน 100 ชิ้น ขณะนี้ได้ผลิตและส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้ว


นางยูไนดา มะดือเร๊ะ กล่าวต่อไปว่า ในการผลิตของที่ระลึกเพื่อมอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ ใช้กำลังการผลิตเต็มอัตรา มีช่างเขียนลาย 5 คน ช่างลงสี 15 คน และช่างตัดเย็บ 20 คน ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตของที่ระลึกให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด ในด้านการออกแบบได้ออกแบบเองเป็นรูปเรือกอและ ที่ต้องใช้ความประณีตในทุกขั้นตอนให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้วัตถุดิบผ้าทอมือผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนราธิวาส จากพื้นที่อำเภอตากใบนำมาเพ้นท์ลายเป็นรูปเรือกอและหลากสีสัน เมื่อนำมาผสมผสานกับลวดลายเพ้นท์ก็จะทำให้เกิดความสวยงาม ซึ่งงาน 1 ชิ้นใช้เวลาในการผลิตประมาณ 2 ชั่วโมง


สำหรับการจำหน่ายสินค้าของญาดาบาติก จัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ออกบูธแสดงสินค้า จึงทำให้สามารถจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยมีการนำผ้าบาติกมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ อาทิ ร่ม หมวก เสื้อ กระเป๋า หมอนรองคอ เป็นต้น
ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลให้การสนับสนุนสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนฐานรากที่ยังไม่มีความมั่นคงในอาชีพ จึงต้องส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชน ซึ่งในการประกอบอาชีพผลิตผ้าบาติกของตนเองเกิดจากความชอบในงานศิลปะ ทำให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบกับต้องการสร้างงานให้คนในชุมชน จึงถ่ายทอดความรู้และจ้างงานคนในพื้นที่ พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาสินค้า จากจุดเริ่มต้นในปี 2540 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำให้สินค้าญาดาบาติกเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ จึงรู้สึกภาคภูมิใจในการได้รับความไว้วางใจให้ผลิตของที่ระลึก เพื่อมอบให้แก่นายกฯและคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น