วันนอร์ฯ ยกทีมประชาชาติ หาทางแก้ปัญหาพรบ.ป่ากับชุมชนทันที ชี้ประชาชน คือ เจ้าของอำนาจ

0
851ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชือ พรรคประชาชาติ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต.3 นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3 นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2 และ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4 ร่วมรับฟังปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ อำเภอศรีสาครและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้ ได้มีประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกิน ได้ร่วมสะท้อนปัญหาและผลกระทบจากที่ดินทำกิน กว่า 500 คน โดยมี นายกูพ่า รอเซ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต เจ้าหน้าที่ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอศรีสาคร ให้การต้อนรับ นอกจากนั้น ทางคณะได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ ที่มีปัญหาที่ดินทำกิน บริเวณบ้านลูโบ๊ะยือริง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบรรพต อ.สรีสาคร จ.นราธิวาสอีกด้วสำหรับเทือกเขาสำคัญของจังหวัดนราธิวาส มี 5 เทือกเขา คือ 1. เทือกเขาบูโดติดพื้นที่ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.รือเสาะ 2. เทือกเขา เมาะแต ติดพื้นที่ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.ระแงะ 3.เทือกเขา กุนุงจอ-นอง อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ 4.เทือกเขา ตะเว ติดพื้นที่ อ.จะแนะ อ.สุไหงปาดี อ.เจาะไอร้อง 5.เทือกเขาลีแป ติดพื้นที่ อ.สุคิรีน อ.แว้ง จังหวัดนราธิวาสมี 13 อำเภอ’จำนวน 10 อำเภอติดเทือกเขา เขตเลืกตั้งที่ 4 นราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร มีถึง 3 เทือกเขาอยู่ในเขตนี้ 1.เทือกเขาบูโด 2.เทือกเขา เมาะแต 3.เทือกเขากุนุงจอ-นอง ในพื้นที่17ตำบล จากทั้งหมด 27 ตำบลซึ่งมีสถานการณ์การถือครองที่ดินเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ ดังนี้ 1.กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โฉนด นส.3 นส.3 ก สค.1 2 .กรมพัฒนาสังคมและสวัสดีการ นิคมสร้างตนเอง กระทรวง พัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ นค.1 3 .กรมสงเสริมสหกรณ์นิคมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กสน.3 4.สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สปก4-01 5.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7.กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ที่ดินราชพัสดุ สรุป มี 7หน่วยงาน 5 กระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ การถือครองที่ดินเขตนี้


นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ปัญหาความทุกข์ใจองพี่น้องซึ่งมีอยู่มาหลายปี เพื่อสะท้อนปัญหาให้พรรคการเมืองของเรา คือพรรคประชาชาติ ความจริง พรรคประชาชาติ เป็นพรรคของท่าน และเป็นพรรคของประชาชนทุกหมู่เหล่า เพราะว่าท่านเป็นคนมอบหมายให้ผมเป็นหัวหน้าพรรค ในฐานนะ ที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติ ที่ท่านได้ก่อตั้ง เรายินดีมากที่จะรับปัญหาของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ท่านส.ส.และท่านเลขาธิการพรรคได้สะท้อนหมดแล้ว รวมถึงแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา เราจะทำทันที ที่เรามีโอกาสที่จะทำให้ ไม่ใช่มารับปัญหาแล้วให้ท่านรอแล้วก็รออีก เราจะทำให้ท่านทันที และเราเชื่อมั่นว่าอะไรที่เป็นปัญหาของประชาชน ไม่มีอะไรที่จะมาต้านอำนาจของประชาชน ประชาชน คือเจ้าของอำนาจของประเทศนี้
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชือ พรรคประชาชาติ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ปัญหาที่ดินทำกินกับปัญหาที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาใหญ่ที่สุด ถ้าพรรคประชาชาติเป็นพรรครัฐบาล ต้องทำเป็นวาระแห่งชาติ ความยุติธรรมถ้วนหน้า จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ ท่านจะไปหวังความยุติธรรมกับคนไม่ทีความยุติธรรม เขาก็ไม่มีความยุติธรรมกับท่านแล้ว ถ้าท่านจะหวังความยุติธรรม พวกท่านในที่นี้ คือความยุติธรรม ท่านรู้ดี เขามีความคิดที่ว่า คนอยู่กับป่าคนอยู่บนดอย คือคนรุกป่า คน 3 จังหวัดรุกป่า อันนี้เป็นความคิดที่มันปัญหา ที่ผมบอกว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องระวังมากที่สุดคือความคิด เพราะความคิดมันไปเป็นคำพูด ๆ มันจะเป็นการกระทำ ๆ บ่อยๆมันจะเป็นนิสัย พอตัวเองไปเป็นผู้นำประเทศขึ้นมาท่านจะเอาความคิดของตัวเองมาบังคับคนอื่น อยากให้เป็นพฤติกรรมก็มาออกเป็นกฎหมาย วันนี้กฎหมายจำนวนมากโดยเฉพาะกฎหมายป่าไม้และที่ดิน ที่เล่าให้ฟังคือเฉพาะที่ดินของรัฐ ที่มีอยู่ 9 หน่วยงาน ขณะที่ประเทศไทยมีที่ดินทั้งหมด 320 ล้านไร่เศษ ปรากฏว่าแนวเขตที่ดินของรัฐรวมกันมีมากเกือบ 500 ล้านไร่ที่ทับซ้อนกันมากกว่าพื้นที่ประเทศไทยเสียอีก ยังไม่รวมที่ของเอกชน ถ้าประชาชนมีปัญหาพิพาทกับรัฐประชาชนจะสู่ไม่ได้ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี 2560 เขาบอกว่ารัฐต้องปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย โดยเคร่งครัดเมื่อกฏหมายประกาศใช้ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมประชาชนจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ เขาจะบอกว่ารัฐต้องปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม เมื่อกฎหมาย มารุกท่าน แล้ว ท่านไม่มีสิทธิ์จะสู้เพราะความยุติธรรม ต้องมาทีหลัง คือเป็นหลักคิดที่ว่าใช้กฎหมายอยู่เหนือความยุติธรรมบ้านเมืองจะแตกแยกบ้านเมืองจะไปมีการเหลื่อมล้ำ วันนี้ พวกเราทำสวนยาง เวลาจะไปขอสิทธิ์สวนยางก็ไม่ได้ เพราะกรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของเรา
ปัญหาทั้งหมด พรรคประชาชาติจะทำก็จะไปแก้กฎหมายก่อน แก้กฎหมายที่มีอยู่ คือในที่ดินของรัฐ ที่มาทับประชาชนๆอาศัยมาอยู่ก่อน หรือประชาชนได้แสดงตัวแล้วว่ามีหลักฐานการแสดงตัวมาก่อน เราพยายามปรับข้อกฎหมายแล้วว่าการจะประกาศเป็นป่าก็ดีการจะประกาศเป็นอุทยานก็ดี ถ้าประชาชนได้สร้างที่อยู่อาศัยประชาชนได้ทำมาหากิน ประชาชนได้อยู่มาก่อน อย่างน้อยถ้าหากรัฐพิสูจน์ไม่ได้ว่าประชาชนอยู่ ควรจะให้สิทธิ์แก่ประชาชน
ขณะที่ร่างกฎหมายของพรรคประชาชาติขึ้นใหม่ ซึ่งไม่มีใครกล้า มีพรรคการเมืองหลายพรรคมาบอก อยากจะร่วมลงชื่อด้วย เพราะว่าถ้าเกิดเปิดสภาในเดือนพฤษภาคม วันนี้ผมอยากจะได้ข้อมูลจากหลายท่าน เอามาใช้ ถ้าเราสามารถเอาไปแก้พรบ.อุทยานๆ คราวที่แล้วเราจะพบว่าพื้นที่บูโด สุไหงปาดี พื้นที่ทรายขาว หรือพื้นที่ต่างๆ ตอนประกาศท่านไปดูต้นตอ คนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานในปี 2542 เขาไปนั่งกันที่อำเภอแล้วเขาก็เขียนแผนที่ ในห้องแอร์ ทับที่ชาวบ้านหมด ประชาชนอยู่มา 300 ปี ก็ยังถูกประกาศเป็นอุทยานและกฎหมายอุทยานเป็นกฎหมายที่รุนแรงที่สุดในสมัยนั้น ประชาชนมาแสดงตัวตั้งแต่วันแรกเลยว่าเขาอยู่มาก่อนประกาศอุทยาน และแสดงตัว นี้ก็คือมาแสดงเจตนาว่าเขาไม่ได้บุกรุก คือรัฐมาบุกรุก ปรากฏตอนปี 2541 หรือ 2542 ลองไปดูใคร เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ใครเป็นรัฐบาลประกาศทับ
และปรากฏว่าสมัยผมเป็นเลขาศอบต.ก็มีการพิสูจน์ของพี่น้องสามจังหวัด นอกจากเดินด้วยเท้าตัวเองไปทุกแห่ง แล้วยังมี GPS แล้ว เอาของเจสด้า เข้ามา แล้วพิสูจน์แล้วว่าที่ 200,000 กว่าไร่ของอุทยานทั้งหมดประมาณ 95% รัฐมาบุกรุกประชาชน รัฐมาละเมิดสิทธิ์ประชาชน
ในหลักการทั่วไปเขาบอกว่าอะไรที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดินต้องเป็นทรัพย์ของประชาชน แต่ปรากฏว่าพอมาในระยะหลังอะไรที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดินก็เป็นทรัพย์ของข้าราชการ และประชาชนก็เป็นผู้อาศัย ตรงนี้ปัญหาเรื่องที่ดินการทำกิน เราพรรคประชาชาติถือว่าเป็นพรรคที่มีความคิดมานาน เราพลาดที่เราไม่ได้เป็นรัฐบาล ถ้าพี่น้องที่อยู่ในที่นี้เอานโยบายพรรคประชาชาติมาดู เล่มขาวๆ เราจะเขียนไว้เลยในนโยบายพรรคประชาชาติ เราจะ ให้ประชาชนที่เป็นเกษตรกร หรือ ประชาชนที่อยู่ในชนบท ต้องมีกรรมสิทธิ์และมีที่ดินทำกินที่เหมาะสม เขาบอกว่า เกษตรกร คือ ยุ้งฉางของสังคม และ อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ผลิตอาหาร ให้สังคม ถ้าไม่มีคนมาเป็นเกษตรกร ถ้าไม่มีที่ดิน สังคมนั้นก็อยู่ไม่ได้ แล้วที่ดิน เขาบอกว่าคือ ทรัพย์และเงินทอง ใครมีความขยันวานพันธุ์พืชลงไปบนที่ดิน ก็งอก มาเป็นอาหารให้เรากิน ให้เราทาน ที่ดินคือเงินทอง แล้วเราตายไปแล้วที่ดินจะขยันต่อและลูกหลานเรามาขยันไปวานเม็ดพันธุ์พืชลงไปบนที่ดิน ที่ดินก็จะงอกออกมาเป็นทรัพย์สินและเงินทองให้
วันนี้ด้วยความคิดที่ว่าทรัพย์ของแผ่นดินไม่ใช่เป็นทรัพย์ของประชาชน คือไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองอื่นๆเขาไม่มองว่ามีคุณค่ามีศักดิ์ศรี เหมือนพรรคประชาชาติ อันนี้เราจะเล่าในวิธีคิด ท่านอาจารย์วันนอร์ ก่อนจะเขียนนโยบาย เราระดมหมด คนที่มีส่วนดูซงอยู่กันยังไง เราก็มาดู พรรคเรามีนโยบายที่ดิน เป็นส่วนสำคัญมาก
ที่สุดแล้วจะเอาที่ๆพิสูจน์เสร็จแล้ว กั้นไว้ คือ ที่ดินอันไหนถ้าไปประกาศทับที่อยู่อาศัย ก็ให้กั้นออก เราจะมาแก้ทั้งระบบ วันนี้สิทธิ์ในที่ดินของรัฐแตกต่างกันมาก ถ้าท่าไปอยู่ในนิคมท่านจะสิทธิ์ดีหน่อย ถ้าท่านไปอยู่ในราชพัสดุ ก็เสียค่าเช่าแพงหน่อย ถ้าท่านไปอยู่ในที่อุทยานไม่มีสิทธิ์เลย เหมือนคนมีแผ่นดินเกิดไม่มีแผนดินตาย ถ้าท่านไปอยู่ในที่ราชพัสดุ ก็เอาไปให้ทหารหมดเลย อันนี้คือความอนุติธรรมมากที่สุดของประเทศไทยคือเรื่องที่ดิน พรรคประชาชาติ ก็เลยมีนโยบายว่า ถ้าประเทศปฏิรูปที่ดินไม่ได้ ปฎิรูปให้คนไม่มีกรรมสิทธิ์และที่ดินได้ อย่าหวังว่าบ้านเมืองจะมีการพัฒนา อย่าหวังว่าบ้านเมืองจะทำให้คนอยู่ดีกินดี เพราะเวลาคนทำกินไม่ได้ทำกินบนอากาศ ต้องทำกินบนแผ่นดินที่เรายืนอยู่

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส