ปัตตานี-เตรียมรับเทศกาล 3 ศาสนา การถือศีลอดเดือนรอมฎอน เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลเช็งเม็งและการแข่งขันกีฬาจชต. ระหว่างวันที่ 24- 27 มี.ค.นี้

0
520
ปัตตานี-เตรียมรับเทศกาล 3 ศาสนา การถือศีลอดเดือนรอมฎอน เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลเช็งเม็งและการแข่งขันกีฬาจชต. ระหว่างวันที่ 24- 27 มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 มีนาคม 2565 ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 12/2565 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อฯ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดปัตตานี โดยคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 7 ด้าน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามลำดับ สำหรับประเด็นสำคัญ คือ การสั่งการให้ทุกอำเภอ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งประชาสัมพันธ์มาตรการของสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงของเทศกาลต่าง ๆ ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนนี้ ที่พี่น้องประชาชนทั้ง 3 ศาสนา จะมีการเดินไปมาหาสู่กันและมีกิจกรรมการร่วมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก คือ การศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน พี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในเทศกาลสงกรานต์ และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลเช็งเม็ง โดยร่วมกันกำหนดมาตรการฯรองรับการจัดกิจกรรในต่าง ๆ ของประชาชน ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ในการนี้ให้คณะทำงาน CFS ได้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ Covid Free Setting ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ในศาสนสถาน วัด มัสยิด โรงเรียน ตลาดนัด ร้านอาหาร เป็นต้น ในส่วนเดือนรอมฎอน นั้นให้ยึดแนวการปฏิบัติศาสนกิจตามประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ที่จะมีขึ้น รวมถึงในสถานที่จัดงานสงกรานต์ หรือเช็งเม้ง ในแต่ละพื้นที่ ให้ประชาชนกลุ่ม 608 ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ เข้ารับการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 หรือเข็ม 1, 2 หากไม่ได้รับการฉีดมาก่อน เพราะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หากมีการติดเชื้อโควิด -19 พร้อมมอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ วางแผนและทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในการฉีดวัคซีนเด็กที่มีอายุ 5 -11 ปี ณ สถานที่โรงเรียน หรือ ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หาดวาสุกรีเกมส์) ระหว่างวันที่ 24- 27 มีนาคม 2565 ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี เพื่อจัดแข่งขันกีฬา 9 ชนิดกีฬา ภายใต้มาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด สำหรับสถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดปัตตานี สถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดปัตตานีประจำวันที่ 20 มีนาคม 2565 (ระลอกเดือนมกราคม 2565) ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม(RT- PCR) 145 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) 482 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 8,142 ราย หายป่วยแล้ว 2,620 ราย และผุ้เสียชีวิต 40 ราย.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้