ปัตตานี-สส.เพชรดาว พรรค ภท.มอบถุงยังชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพเกลือหวาน

0
401

 

นายอีลียะห์ ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ .เมือง .ปัตตานี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นส.เพชรดาว  โต๊ะมีนา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และกำนันต.ตันหยงลุโละ  นำถุงยังชีพมอบให้แก่ กลุ่มอาชีพเกลือหวาน ตำบลตันหยงลุโละ และพบปะให้กำลังใจประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

นายอีลียะห์ ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องตันหยงลุโละทุกคนที่ให้โอกาสตนเข้ามาบริหาร ซึ่งตนมีความตั้งใจอย่างมากตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาเลือกตั้งจนกระทั่งได้รับการเลือกตั้ง และขอให้มั่นใจตนและคณะผู้บริหารทุกคนว่าจะเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น พร้อมไปกับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องให้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญจะทำงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นรวมไปถึงผู้นำในพื้นที่ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คุณเพชรดาว โต๊ะมีนา สส.บัญชีรายชื่อจ.ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย ที่ได้มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มอาชีพเกลือหวาน ในครั้งนี้

 นายอีลียะห์ ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ .เมือง .ปัตตานี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นส.เพชรดาว  โต๊ะมีนา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และกำนัน.ตันหยงลุโละ  นำถุงยังชีพมอบให้แก่ กลุ่มอาชีพเกลือหวาน ตำบลตันหยงลุโละ และพบปะให้กำลังใจประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

นายอีลียะห์ ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องตันหยงลุโละทุกคนที่ให้โอกาสตนเข้ามาบริหาร ซึ่งตนมีความตั้งใจอย่างมากตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาเลือกตั้งจนกระทั่งได้รับการเลือกตั้ง และขอให้มั่นใจตนและคณะผู้บริหารทุกคนว่าจะเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น พร้อมไปกับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องให้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญจะทำงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นรวมไปถึงผู้นำในพื้นที่ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คุณเพชรดาว โต๊ะมีนา สส.บัญชีรายชื่อจ.ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย ที่ได้มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มอาชีพเกลือหวาน ในครั้งนี้