ปัตตานี-เยาวชนชายหญิง จชต.สนใจกีฬาใหม่ร่วมแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ปะนาเระคัพ ชิงชนะเลิศ 3 จชต.

0
259
ปัตตานี-เยาวชนชายหญิง จชต.สนใจกีฬาใหม่ร่วมแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ปะนาเระคัพ ชิงชนะเลิศ 3 จชต.

ปัตตานี-เยาวชนชายหญิง จชต.สนใจกีฬาใหม่ร่วมแข่งขันรักบี้ฟุตบอล7คน ปะนาเระคัพ ชิงชนะเลิศ 3 จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 19 ม.ค.63 ที่สนามกีฬาโรงเรียนท่าข้ามวิทยา นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศ ปะนาเระคัพ ประจำปี พ.ศ.2563 มี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน และนักกีฬารักบี้ฟุตบอลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ จังหวัดสงขลาเข้าร่วมการแข่งขัน ร่วม 18 ทีม

นายราเชนทร์ ปานเส็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาลัส กรรมการเลขานุการจัดการแข่งขัน กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ อำเภอปะนาเระ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ เป็นครั้งแรก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563  รวม 2 วัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลให้กระจายมาสู่ภูมิภาคส่งผลไปสู่ระดับสากล ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชน รักในการออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และความเป็นส่วนหนึ่งในการรวมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ที่อยู่รวมกันในสังคมพหวัฒนธรรมให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้การแข่งขันยังได้รับความสนใจจากนักกีฬาในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และสงขลาบางอำเภอเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งอีกด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากเยาวชน ชายและหญิง และประชาชนทั่วไปที่เข้าชมเนื่องจากกีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นกีฬาใหม่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปผลุการแข่งขัน มี 5 ประเภท การแข่งขันประเภท มินิรักบี้ ชาย ที่ 1.ชนะเลิศได้แก่ทีม โรงเรียนบ้านปาลส

จ.ปัตตานี

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชนะเลิศได้แก่ทีม โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ จ.นราธิวาส

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายชนะเลิศได้แก่ทีม โรงเรียนสะบ้าย้อย จ.สงขลา

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนสะบ้าย้อย B จ.สงขลา

และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายชนะเลิศได้แก่ทีมอ.ปะนาเระ จ ปัตตานี

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น