ยะลา – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เปิด “เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา” พบปะให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ที่ประสบอุทกภัย

0
336

นายกฯ พร้อมคณะ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สนามบินเบตง
ยะลา – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธานเปิด “เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา” พบปะให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 มี.ค.65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา โดยนายกฯ และคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ถึงสนามบินเบตง ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD6260 ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ และมาตรการรักษาความปลอดภัยตามปกติของทางสนามบิน


เมื่อมาถึงสนามบินเบตง พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีฯได้เดินออกมาจากอาคารผู้โดยสารเพื่อมาพบปะประชาชนที่ด้านหน้าอาคาร โดยมีประชาชนบางส่วนตื่นเต้นที่ได้พบกับนายกฯ โดยประชาชนบางส่วนได้ทักทายและขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วย ต่อมา ในเวลา 12.00 น. นายกฯเป็นประธานในพิธีเปิด เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา ณ อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
จากนั้น นายกฯ จะเยี่ยมชมท่าอากาศยานนานาชาติเบตง และนิทรรศการ OTOP จังหวัดยะลาก่อนจะมอบถุงกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ประสบอุทกภัยและพบปะกลุ่มตัวแทนชาวยะลา เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ในเวลา 16.45 น. นายกฯ และคณะ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
สนามบินเบตง ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2560 แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 โดยมีอาคารที่พักผู้โดยสาร มีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ประมาณ 300 คนต่อชั่วโมง และรองรับผู้โดยสารได้ 876,000 คนต่อปี รันเวย์รองรับได้เฉพาะอากาศยานขนาดเล็ก เช่น เครื่องบินแบบใบพัด ATR 70-80 ที่นั่ง เส้นทางบินและการขึ้นลงของอากาศยานจะอยู่ในน่านฟ้าของประเทศไทยเท่านั้น เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของนายกรัฐมนตรี


สนามบินเบตง จังหวัดยะลา เริ่มก่อสร้างฯ หลังจากที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 58 เห็นชอบในหลักการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เพื่อจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอเบตง ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นายกฯ มุ่งหวังให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลในเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ด้วย อีกทั้งสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างการพาณิชย์ในระดับประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการรองรับตลาดการท่องเที่ยว การพาณิชย์ เพื่อการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาสภาพสังคม จิตวิทยา การเมือง การปกครองของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนของรัฐบาล
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา