สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาจชต. (หาดวาสุกรีเกมส์) 24-27 มีนาคม 2565 นี้

0
812
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาจชต. (หาดวาสุกรีเกมส์) 24-27 มีนาคม 2565 นี้


วันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หาดวาสุกรีเกมส์) ที่ประด้วย คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวม 10 คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขั้นกีฬา ในระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2565 ณ บริเวณชาดหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ภายใต้การแข่งขันฯ ที่ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนใต้ (หาดว่าสุกรีเกมส์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เยาวชนและประชาชนบุคลากรกีฬาในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในท้องถิ่น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับภายในจังหวัด ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งภาค เป็นโครงการที่ให้คนในท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรักความสามัคคี โดยใช้ความโดดเด่นของพื้นที่ ความพร้อมของสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่โดยไม่มีการปรุงแต่งจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นความพร้อมที่สามารถดำเนินกิจกรรมกีฬาได้อย่างดี ของจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศต่อยอดไปสู่ระดับชาติ

สำหรับชนิดกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ มีจำนวน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอนระยะ ไม่เกิน 10 กิโลเมตร , ว่าวพื้นมืองชายหาด , วิ่งฟันรันสายบุรี ออนเดอะบีช ระยะไม่เกิน 4.5 กิโลเมตร , ฟุตบอลชายหาด, กีฬาเอ็กซ์ตรีม , การแข่งม้าชายหาด , ยิงธนูเทรดดี้ , เปตองชายหาด และวอลเลย์บอลชายหาด ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2565 ณ หาดวาสุกรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้