ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปลื้ม !! นวัตกรรมแบบฝึกของโรงเรียนใช้ได้ผล เด็กอ่านเขียนดีขึ้น

0
194

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปลื้ม !! นวัตกรรมแบบฝึกของโรงเรียนใช้ได้ผล เด็กอ่านเขียนดีขึ้น

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 สังเกตุการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งกำลังทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ .1-.3 อย่างสนุกสนาน ทำตามคำสั่งครูอย่างพร้อมเพรียง ได้แนะนำให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรม ฝึกสมาธิ ปลูกฝังระเบียบวินัยและมีจริยธรรม หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน พบปะนักเรียนและพูดคุยกับครูในชั้นเรียน พบว่า ปัจจุบันนักเรียนสะกดคำได้ อ่านเขียนคล่องกว่าเดิม ซึ่งในช่วงเช้าก่อนชั่วโมงเรียน จะจัดให้มีคาบพัฒนาการอ่านโดยใช้แบบฝึกที่ครูในศูนย์เครือข่ายฯ คิดค้นและจัดทำรูปเล่มเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ให้ทุกโรงเรียนนำมาสอนนักเรียนทุกคน หลังจากนั้นได้เดินทางร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนบ้านวังไชย.สายบุรี .ปัตตานี เห็นรอยยิ้มของนักเรียนและผู้ปกครอง สนุกสนานกับกิจกรรมบนเวทีและการจับฉลากของรางวัล พร้อมได้พบปะผู้ปกครอง ได้ฝากให้ช่วยกันดูแลเรื่องการศึกษาของนักเรียน ดูแลเอาใจใส่หลังเวลาเรียน การพัฒนาการศึกษาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยเช่นกัน โดยได้สร้างความเชื่อมั่นให้ส่งบุตรหลานมาเรียน เขตพื้นที่ฯ พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ ต่อมาได้เดินทางไปร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ของโรงเรียนบ้านจ่ากอง .สายบุรี .ปัตตานี นางสาวอามาณี สุมาลี ครูโรงเรียนบ้านป่าไหม้ .ไม้แก่น.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจ่ากอง และได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่าม่วง .สายบุรี .ปัตตานี มีนักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักแทบไม่มีพื้นที่ว่างในหอประชุม หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ วันครู ประจำปี 2563 ที่โรงเรียนบ้านช่องแมว .สายบุรี.ปัตตานี

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ในวันนี้ รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นนักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีรอยยิ้มที่สดใส ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนอย่างสนุกสนานและมีความสุข ตนพร้อมที่สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่ จะเห็นได้จากนวัตกรรมแบบฝึกที่ได้มอบหมายให้ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยมาช่วยกันออกแบบเนื้อหาและจัดทำรูปเล่มแบบฝึกอ่านเขียนภาษาไทยของแต่ละศูนย์เครือข่ายฯ และให้ทุกโรงเรียนในศูนย์นั้นๆ นำไปใช้และจัดคาบพัฒนาการอ่านเขียนทุกวัน จากการสอบถามครูในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะสะกดคำ อ่านและเขียนหนังสือได้ดีขึ้นกว่าเดิมมาก จึงได้ย้ำให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้แยกนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง มาฝึกหัดเพิ่มเติม และหวังว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีนี้จะสูงขึ้นด้วย

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเฮาะ สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น