ผู้ว่าฯปัตตานี-ลงพื้นที่เร่งรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19

0
187
ผู้ว่าฯปัตตานี-ลงพื้นที่เร่งรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19


วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่พบปะ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของอำเภอยะรังประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยนายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอยะรัง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ โดยเฉพาะ ประเด็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้เร่งทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชน ได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน และการกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนกันให้มากขึ้น
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมแจ้งแนวทาง/ขั้นตอนการรักษาหากพบมีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางเจอ จ่าย จบ ของกระทรวงสาธารณสุข และการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่อง การสวมหน้ากากเมื่อออกนอกเคหสถาน, ร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม เปิดให้บริการภายในร้าน ไม่เกิน 23 นาฬิกา (งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน) , และควรงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีกลุ่มคนเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ ตลอดถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ถูกต้อง เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง ในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบนที่ว่าการอำเภอยะรังด้วย.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ เบญจสมัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้