2​ จชต.​2​ ศาสนา​ร่วมทำบุญ​ยกย่องเชิดชูเกียรติ​ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ขณะที่ยะลา​ ​ข้อมูลครูเสียชีวิตจากเหตุไม่สงบ182 คน

0
51

วันนี้(16มค.63) ที่ลานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จ.ยะลา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันครูประจำปี 2563 โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 คณะข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลากว่า 1,000 คนส่วนที่อาคารละหมาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายนิมะมะกาเจ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้นำครูที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมกันละหมาดฮายัต และขอดุอาร์เพื่อให้เกิดความสันติสุข พร้อมกันนี้ได้มีการจัดบรรยายธรรมในหัวข้อเนื่องในวันครูอีกด้วย

จากนั้นเวลา 09.30 น.ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีวันครูประจำปี 2563 โดยมีครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีเพื่อรำลึกถึงพระคุณครู โดยมีการได้มีการสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในทำนองสรภัญญะ จากนั้น จึงได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพครูอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับชาติ

สำหรับจังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันครูตั้งแต่วันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา มีการบริจาคโลหิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา จำนวน 219 คน เพื่อสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลยะลาสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในวันที่ 19 มกราคม 2563​จะมีการเดินวิ่งการกุศล วันครู ประจำปี 2563 ระยะทาง 6​ กิโลเมตรอีกด้วย ขณะที่ข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาจนถึงปัจจุบันจำนวน 49 คน บาดเจ็บจำนวน 47 คน และพิการอีกจำนวน 7 คน ส่วนภาพรวมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเสียชีวิตจำนวน 182 คน และบาดเจ็บจำนวน 161 คน

ส่วนที่จะ.นราธิวาส​  ที่โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง  นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเนื่องในงานวันครูครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 มีการอ่านสารจากประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ คำปฏิญาณตนและเชิญผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง1นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ล่วงลับ จากนั้น นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค ๗ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร/โล่ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในพิธีมี นายมนูญ บุญชูวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การปฐมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 15 ตลอดจนคณะครู อาจารย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีจำนวนมาก

นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค ๗ กล่าวถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาคือบุคคลสำคัญในการให้ความรู้ และส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ทำงานด้วยความภาคภูมิใจ “อาชีพครูอาจไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด…แต่ทุกคนได้ดีเพราะครู” และขอให้ครูรักษามาตรฐานของความเป็นครู และยกระดับการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
สำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยศาสนาพุทธมีการร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกัน ขณะที่ศาสนาอิสลามร่วมกันละหมาดฮายัด ที่มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส โดยบรรยากาศของงานวันครูในปีนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น คณะครูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น