ปัตตานี-สนธิกำลังปล่อยแถวปิดล้อม ค้นยาเสพติดกำจัดเสรีเครือข่าย ผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่

0
84
ปัตตานี-สนธิกำลังปล่อยแถวปิดล้อม ค้นยาเสพติดกำจัดเสรีเครือข่าย ผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่

ปัตตานี-สนธิกำลังปล่อยแถวปิดล้อม ค้นยาเสพติดกำจัดเสรีเครือข่าย  ผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมการปล่อยแถว ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มี ผู้อำนวยการสำนักงานและป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ข้าราชการตำรวจ กำลังฝ่ายทหาร และฝ่ายปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ควบคู๋กับปัจจัยภายนอกประเทศ ที่ทำให้ปัญหาการผลิตและนำเข้ายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข โดยมุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการประสานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุม และการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายนักค้ายาเสพติด

จังหวัดปัตตานี ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนธิกำลัง เพื่อร่วมบูรณาการระดมกวาดล้างยาเสพติดขึ้นในวันนี้ โดยได้ผนึกกำลังเข้าปฏิบัติการทางกฎหมายตามเป้าหมายในพื้นที่ที่มีการค้ายาเสพติด ร่วมทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อกำจัดเสรีของเครือข่ายการค้า ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีประพฤติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทำให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง และหมดสิ้นไป และสามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีกำลังปฏิบัติครั้งนี้ประกอบด้วย ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมจำนวน 150 นาย และหากได้รับร้องเรียนจากประชาชน สามารถผ่านสายด่วนยาเสพติด 1386 1599 และ 191 รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ เพื่อสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น