ประมงปัตตานี – ฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่ให้ตระหนักในการใช้ทรัพยากรเป็นและรู้คุณค่า

0
19
ประมงปัตตานี - ฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่ให้ตระหนักในการใช้ทรัพยากรเป็นและรู้คุณค่า

ประมงปัตตานี – ฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่ให้ตระหนักในการใช้ทรัพยากรเป็นและรู้คุณค่า

ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี ร.อ.ธัญญะ ฉุยเจริญโรจนธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรือประมงปัตตานี เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงและแนวทางการปฏิบัติ ณ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี แก่ผู้ประกอบการเรือประมงในจังหวัดปัตตานี มีนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นวิทยากร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มี ตัวแทนท่าเทียบเรือปัตตานีผู้ประกอบการประมงและชาวประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา และกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ โดยไม่จับ ไม่ซื้อ ไม่ขาย และไม่บริโภคปูไข่นอกกระดอง เพื่อรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ทั้งนี้ เพื่อให้ตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของชาวประมงและหน่วยราชการที่ต้องบูรณาการร่วมกัน ขอความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรเป็นและรู้คุณค่า รู้จักการต่อยอดรักษาความสมดุลของทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะชาวประมงซึ่งมีหน้าที่ในการจับสัตว์น้ำ ย่อมมีหน้าที่ในการรักษาความสมดุลของทรัพยากรได้ดีที่สุด

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น