ปัตตานี – ข้าว แตงโม ผลผลิตการเกษตรเสียหายหมื่นกว่าไร่ เตรียมเร่งช่วยเหลือพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบ

0
228

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณฝนที่ตกอย่างหนักที่ผ่านมาหลายวันก่อน ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ประมาณ 60-70 % ของพื้นที่นั้น

ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดปัตตานีประสบปัญหาอุทกภัย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมาก จากการสำรวจพบว่า พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากทั้ง 12 อำเภอ รวมทั้งหมดขณะนี้ 15,881 ไร่ พืชเศรษฐกิจหลักที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ข้าว พืชสวน ไม้ผล พืชผัก และพืชไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ รวม 11,054 ราย เพราะชาวบ้านทำเกษตรตามปกติ ไม่ทันได้ตั้งตัว โดยเฉพาะข้าว เป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรปัตตานี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายพื้นที่อำเภอเมือง อ.ยะรัง แหล่งปลูกข้าว อ.หนองจิก ,อ.แม่ลาน อ. สายบุรี และดูพื้นที่ปลูกแตงโมในอำเภอทุ่งยางแดง ที่จมน้ำหลายร้อยไร่
และยังให้ชาวบ้านรักษาปีองกันต้วจากโควิด ตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงกระจายลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สอบถามปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการสนับสนุนเชื้อไตรโคเดอร์มา จำนวน 15,000 กิโลกรัม สารฉีดกันเชื้อรา เพื่อจัดสรรแก่เกษตรกรใช้ฟื้นฟูพื้นที่ หลังน้ำลดทันทีที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายอีกด้วย

บดินทร์ เบญจสมัย ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี