สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย- จีน ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัยโควิคระลอกใหม่ให้ รพ.สต.และ อสม.จชต.

0
311

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 น.
พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นผู้แทน พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4/หัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) ได้มอบอุปกรณ์แพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อเตรียมรับมือสู้ภัยโควิคระลอกใหม่ให้กับ รพ.สต.และ อสม.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีต ผบ.ทบ.และนายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน โดยมีคุณชดา บูรณะพิมพ์ จากรายการที่นี่สุขภาพดี เสียงสามยอด และทีมสื่อมวลชนส่วนกลาง มาร่วมส่งมอบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

  • เสื้อพยาบาล/ชุด PPE. 10,000 ชุด
  • หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น
  • แอลกอฮอล์​ 250 CC. 1,000 หลอด
  • ข้าวสาร​ 1กก.จำนวน 200 ถุง
    สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ฯ ทางคณะประสานงานระดับพื้นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญโดยได้ประสานกับสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย- จีน เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลแจกจ่ายโดยใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) และโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำตำบล(รพ.สต.)ในพื้นที่เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิก 19 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเปิดการศึกษาให้กับลูกหลานประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
  • ทีมข่าวฯ
    โดยมีผู้แทน จาก อสม.และ พยาบาลรักบ้านเกิด 4 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เดินทางมารับมอบของ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดยมีคุณสมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ