นราธิวาส – ผวจ.นำสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดามอบให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ บ้านกึ่งวิถี

0
392

วันที่ 1 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป ต.บางนาค และ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสเพื่อนำสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาไปมอบให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 18 ราย โดยผู้ป่วยแต่ละรายได้รับสิ่งของพระราชทานฯดังนี้ 1.หน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น 2.เจลแอลกอฮอล์แบบกด จำนวน 1 ขวด 3.แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 1 แกลลอน ( ปริมาตร 4 ลิตร ) ทั้งนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมอบ ถุงยังชีพ กล่องยาสามัญประจำบ้าน ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ป่วยแต่ละราย

ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส และพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส และทรงติดตามการดำเนินงาน บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2565 โดยในห้วงระยะเวลาการเสด็จพระราชราชดำเนินฯมีราษฎรซึ่งเป็นผู้ป่วย จำนวน 18 ราย ได้ขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.จ.นราธิวาส