ปัตตานี-ลงนามความร่วมมือสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

0
78
ปัตตานี-ลงนามความร่วมมือสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ปัตตานี-ลงนามความร่วมมือสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี และส่วนราชการข้าราชการในสังกัด อำเภอเมืองปัตตานี กลุ่มองค์กรและสื่อมวลชน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย และเผยแพร่ศิลปะอันล้ำค่าของชาติไทย ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผ่านการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าถิ่น และยังเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าอีกด้วย จากภูมิปัญญาและรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองจนเกิดเป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น