ยะลา – ศปก.อ.เบตง ปฎิบัติการพิเศษตรวจเข้ม ร้านอาหาร สถานประกอบการ ตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด

0
204


เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง มอบหมายให้ นาย พิชัย แก้วจำรัส ปลัดอำเภอรับผิดชอบยาเสพติดพร้อมด้วย ชุดปฎิบัติการพิเศษ (ร้อย อส.อ.เบตง) ร่วมออกตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหาร และสถานประกอบการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ และป้องกันการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ส่วนกรณีร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัย


โดยจากการลงพื้นที่ในวันนี้ พบว่าทุกร้านได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัดและผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามที่ราชการกำหนดทุกร้าน และให้คำแนะนำและขอความร่วมมือให้ทุกร้านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา