ยะลา – สำนักงาน กสทช. เขต 41 เดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเส้นหลักเบตง

0
133


เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 ที่หน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฺโดยส่วนรวม
นายมาหะมะ กาเจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 41 กล่าวว่า ตามมติที่ประชุม กสทช. เห็นชอบในหลักการสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สำนักงาน กสทช. จึงได้กำหนดนโยบายสำคัญและทิศทางการดำเนินงาน เรื่อง การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน เป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิด ทัศนียภาพอันสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำเภอเบตง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยะลา และยังมีสนามบินเบตงที่คอยรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางหลักเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย


ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 41 กล่าวอีกว่า สำนักงาน กสทช. เขต 41 จึงได้กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่
1.เส้นทางถนนสุขยางค์ จากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 445 ถึง หน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ (ฝั่งซ้าย) ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร
2.เส้นทางถนนสุขยางค์ จากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 445 ถึง หน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ (ฝั่งขวา) ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร
3.เส้นทางถนนสุขยางค์ ที่ว่าการอำเภอเบตง ถึง หน้าศาลจังหวัดเบตง (ฝั่งที่ว่าการ ฯ ถึง ศาลฯ ฝั่งเดียว) ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2565 ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา