ปัตตานี-ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจาะบ่อน้ำบาดาล

0
28
ปัตตานี-ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจาะบ่อน้ำบาดาล

ปัตตานี-ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจาะบ่อน้ำบาดาล

ผู้สื่ิอข่าวรายงานวา่ วันที่ 9 ม.ค 63 กองบัญชาการกองทัพไทยโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามความคืบหน้าการปฎิบัติงาน ของ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค4 ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี


โดย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค4ได้จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย – กำลังพล 10 นาย- ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 8 คัน ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จำนวน3 บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 150 เมตร ได้ปริมาณน้ำ5-7 ลบ.ม./ชม.
โดยมีผู้รับประโยชน์ได้แก่นักศึกษา,ครูอาจารย์,บุคลากร,ผู้ปกครองและราษฎรในพื้นที่รวมจำนวน 1,560 คน พร้อมกันนี้ได้สอบถามความพึงพอใจในผลการปฎิบัติงานรวมทั้งให้กำลังใจและห่วงใยนักศึกษา,ครูอาจารย์และบุคลากร ที่เดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจนได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบาย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า “ ความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา”

ทีมข่า@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น