สุไลมาน ขึ้นเป็นนายกฯ สื่อมวลชนชายแดนภาคใต้คนใหม่ !!

0
397

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าว จ.ปัตตานี รายงานที่ โรงแรมเซาท์เทิรนวิว ปัตตานี บรรดาสื่อมวลชนชายแดนใต้ ได้จัดการประชุมพบปะคณะสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันของสื่อมวลชนทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อ พบปะหารือ ร่วมดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มในนาม “สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้นใหม่ โดยวันนี้เป็นระเบียบวาระการ “สรรหา นายกสมาคมฯคนใหม่” โดยมีสื่อมวลชน 3 จังหวัดกว่า 30 ท่านเข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ พอ.ชลัศ ศรีวิเชียร เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯท่านใหม่ด้วย

ซึ่งการรวมตัวกันของพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาพใต้ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นกลุ่มเพื่อสร้างประโยชน์ของสังคม สะท้อนความคิดเห็นของคนในพื้นที่ ตลอดจนกำหนดวาระสาธารณะในพื้นที่ ร่วมกันต่อไปในอนาคต อย่างมีเอกภาพ


โดยวันนี้ได้มีการสรรหาบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ ในปี 2565 โดยในที่ประชุมมีมติเลือก นายสุไลมาน แวมามะ ผู้สื่อข่าวจังหวัดปัตตานี ให้เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือร่วมกันในประเด็นอื่นๆ อทิ สถานที่ตั้งสมาคมลงที่ อ.เมืองจ.ปัตตานี และวาระอื่นๆด้วย

สุไลมาน แวมามะ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง พี่น้องสื่อมวลชนได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมฯขึ้นในครั้งนี้ และทุกคนไว้วางใจให้ผมรับหน้าที่อันมีเกียรติกับตำแหน่งนายกฯคนใหม่ ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่า ผมพร้อมที่จะทำงานขับเคลื่อนกับพี่น้องทุกคน และจะขับเคลื่อนการทำงานเดินไปข้างหน้าในฐานะสื่อ และที่ผ่านมาสื่อทุกคนผ่านประสบการณ์มายาวนาน และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง เราต่างทำงานเพื่อเป็นกระบอกเสียงของประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับผิดชอบงานส่วนของราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ขอให้เราทุกคนร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำในสิ่งที่ดี คิดดี ทำดี และเราเดินหน้า และวิ่งไปในลู่ทางเดียวกัน อยู่บนพื้นฐานความจริง ในโลกของความเป็นจริง ผมยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด รับฟังเสียงของทุกคน ให้มีการทำงานที่ไม่หวังผลประโยชน์ ต้องการให้ทุกคนได้มีสวัสดิการ มีการประกันสุขภาพ จะหาทางทำให้สมาคมมีรายได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องสื่อทุกๆท่าน และเป็นหลักประกันด้านวิชาชีพต่อไป

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผอ.กอ.รมน.ภาพ 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีด้วยที่สื่อชายแดนใต้ได้รวมตัวกันได้ และขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมน้องสุไลมาน ที่ถือว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ ปี 2542 ครั้งนี้ถือเป็นความสำคัญมากๆ เพราะอาชีพสื่อมวลชน จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมมีโอกาสได้ทำงานกับสื่อมานาน ในนามโฆษกของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คุ้นเคยกับทุกคนอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่มีปัญหาสถานการณ์มา 18 ปี จนทำให้เกิดความหวาดระแวงต่อกัน อันดับแรกในการแก้ปัญหาชายแดนใต้คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่มีอยู่ เราต้องเข้าใจในบริบทของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของพื้นที่ และเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ และที่ผ่านมาต้องชื่นชมการทำหน้าที่ของสื่อที่ไม่ได้หวังเสนอแต่สถานการณ์ความรุนแรงเท่านั้น แต่ทุกคนช่วยกันนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ การสร้างความเข้าใจและสะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นอย่างไร พี่น้องสื่อมวลชนมีปากกาและแนวคิด พร้อมกับเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ได้ ขอให้ช่วยกันประคับประคอง ช่วยกันนำเสนอสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาให้ดีขึ้นและเกิดสันติสุขต่อไป.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี