ปัตตานี – ติดตามผลกระทบจากการขุดลอกอ่าวฯเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง

0
741

ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามผลกระทบจากการขุดลอกอ่าวปัตตานี โดยมีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้รับเหมาเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ทางกรมเจ้าท่าได้ดำเนินโครงการขุดลอก และบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี โดยโครงการเริ่มเมื่อ มีนาคม 2561 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อ มกราคม 2563 งบประมาณทั้งสิ้น 664,910,000 บาทต่อมา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากโครงการดังกล่าว เช่น การเดินเรือทางน้ำไม่สะดวก ทำมาหากินในบริเวณดังกล่าวไม่ได้ ทางจังหวัดปัตตานีจึงได้แต่ตั้งคณะทำงานติดตามผลกระทบจากการขุดลอกอ่าวปัตตานีขึ้น และได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตลอดมานั้น

โดยการประชุมในวันนี้มีหลายฝ่ายเข้าหารือ โดยทางกรมเจ้าท่า นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 ได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เช่น การแก้ไขปัญหาเนินทรายบริเวณอ่าวปัตตานี บริเวณบ้านบุดี และบ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยดำเนินการนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาปรับถมชายฝั่งป้องกันการกัดเซาะ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนที่ 1 ประมาณ 40% เนื่องจากประสบปัญหาอุปสรรค เช่น การชำรุดของเครื่องจักร ต้องรออะไหล่จากต่างประเทศ ปัญหาสภาพคลื่นลมแรง ต้องหยุดปฏิบัติงานเป็นระยะๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 และในส่วนของเนินทราย B จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม 2565

จากการติดตามการแก้ไขปัญหาสันดอนทราย จากโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและสัญจรทางเรือ ในบริเวณหน้าบูดี ที่ทางกรมเจ้าท่าและบริษัทที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม จนถึง วันที่ 30 พฤจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น ทางชาวประมงพื้นบ้านบ้านบูดี มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่สามารถสัญจรทางเรือและประกอบอาชีพประมงได้ ในขณะเดียวกันทางชุมชนก็ได้เสนอให้มีตัวเเทนชาวบ้าน ซึ่งมีนายอัลอามีน มะแต อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะคณะทำงานที่ติดตามการแก้ไขปัญหาสันดอนทราย อ่าวปัตตานี ดำเนินการเจรจาและขอความอนุเคราะห์กับตัวแทนกรมเจ้าท่าให้ดำเนินการคงเรือขุดยี่งอการค้า ทั้ง 2 ลำ เพื่อดำเนินการเก็บรายละเอียดสันดอนทรายที่เกิดจากการขุดลอก ที่ตะกอนทรายและขี้เลนได้ทับถมร่องน้ำชุมชน บ้านโต๊ะปาเก ก่อนที่จะมีการย้ายออกจากพื้นที่ไปดำเนินการที่ดาโต๊ะ ซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้อนุเคราะห์เรือขุดดังกล่าว ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่องน้ำให้แล้วเสร็จ และดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยที่ประชุมในวันนี้ได้มีการเสนอเเนะจากตัวเเทนกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ขอให้คงสภาพเนินทรายบริเวณส่วน B ไว้บางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อให้ชาวประมงได้ใช้เป็นที่กำบังคลื่นลมเวลาเกิดพายุแรง ซึ่งที่ประชุมได้รับจะนำไปหารือถึงผลดีผลเสียอีกครั้ง แต่ในเบื้องต้นจะขอยึดถือตามวัตถุประสงค์เดิมก่อน คือการนำทรายขึ้นไปถมบนชายฝั่งเพื่อสร้างเป็นสนามกีฬาให้เรียบร้อยก่อน ถ้าหากทรายยังคงเหลืออยู่ ก็จะได้คงไว้เพื่อเป็นที่กำบังคลื่นลมตามข้อเสนอของกลุ่มชาวประมงต่อไป

ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า ทางด้านนักวิชาการก็ได้เสนอในที่ประชุมว่า หากการดูแลรักษาอ่าวปัตตานีในระยะยาวนั้นจะต้องอย่าลืมรักษาธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ด้วย จะต้องไม่มีการขุดลอกอีกต่อไปแล้ว หากจะมีการขุดควรจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณปากอ่าวเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกของเรือประมงเท่านั้น และต้องกำหนดใช้พื้นที่อ่าวให้ชัดเจนว่า พื้นส่วนไหนที่ควรเปลี่ยนแปลง และพื้นที่จุดไหนไม่ควรเปลี่ยน เพื่อรักษาสภาพอ่าวปัตตานีรวมไปถึงระบบนิเวศน์ให้คงอยู่ต่อไป

ภาพข่าว/ ตอริก สหสันติวรกุล จ.ปัตตานี