ราชภัฎยะลา สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพฯ หารือ เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย สร้างความร่วมมือด้านการฝึกสหกิจ

0
663

อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ และอาจารย์ริดวาน มะเด็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางพบปะ นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (Ms.Muna Abbas Mahmood Radhi) เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนในประเด็นความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านอาชีพ การสร้างความเชี่ยวชาญด้านภาษา งานเกี่ยวข้องการกงสุล การค้าระหว่างประเทศ การสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกสหกิจระหว่างหลักสูตรกับสถานทูตบาห์เรน รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของ นายสุไลมาน เจะแว นักศึกษาฝึกสหกิจ ณ สถานทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย และหารือพบปะ หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลรามคำแหง โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2565

มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา